پیوندها
 
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت معاونت درمان
  • صفحه دانشگاه
  • صفحه اصلی
  • معاون درمان
  • مدیریت .
   • مدیریت نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه
   • مدیریت پرستاری
   • مدیریت تجهیزات پزشکی
   • مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
    • تعالی بیمارستانی(حاکمیت بالینی)
    • واحد مدارک پزشکی
    • واحد تغذیه
    • سلامت خانواده
    • پیوند و بیماریهای خاص
    • اعتبارات و ردیفهای وزارتی
    • واحد مامائی
    • واحد گردشگری سلامت
  • اتوماسیون اداری
  • جستجو درسایت
  • نقشه سایت
  • خدمات الکترونیکی
  • ایمیل دانشگاه
  • وب سایت و شبکه رایانه
  • تغییر رمز
 • منوی سمت راست معاونت درمان
  • نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها
  • برنامه تحول نظام سلامت
  • صدورپروانه هاي مؤسسات درماني
  • سامانه صدور پروانه وزارت بهداشت
  • بیمارستان های استان
  • مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
   • تعالی خدمات بالینی (حاکمیت بالینی)
   • واحد مدارک پزشکی
   • واحدتغذیه
   • واحد تغذیه
   • سلامت خانواده
   • پیوند و بیماریهای خاص
   • اعتبارات و ردیف های وزارتی
   • واحد مامایی
   • واحد گردشگری سلامت
  • ارزشیابی بیمارستانها
  • رسيدگي به شکايات ازمراکز درماني
  • ارزیابی فنآوری،تدوین تعرفه و استاندارد
   • نظام پرداخت
   • هماهنگی بیمه ای
   • ارزیابی فن آوری و استاندارد
    • ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
    • راهنماهای بالینی و استانداردها
   • تعرفه خدمات تشخيصي ودرماني
   • کلينيکهاي تخصصي وفوق تخصصي
   • نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده
   • وبسایت جستجوی کدینگ آنلاین ارزشهای نسبی خدمات سلامت
  • کميسيون ماده20(موافقت اصولي )
  • اموربيماران خاص
  • کلينيکهاي تخصصي وفوق تخصصي
  • نظارت بر درمان
  • واحدسوء مصرف مواد
  • گردشگری سلامت
  • اداره امور آزمایشگاههای استان
  • شماره تلفن های ستادمعاونت درمان
  • گالری تصاویر
  • تماس با ما
 • منوی پرستاری
  • اخبـــارورویدادها
   • همایش ها و سمینارها
   • گالری تصاویر
  • معرفی واحد
  • مدیر پرستاری دانشگاه
  • بخشنامه ها وقوانین ومقررات
  • چک لیستها
  • گروه نظارت بالینی
  • گروه آمار نیروی انسانی
  • گروه آموزش و پژوهش
  • گروه آموزش بیمار
  • طرح های عملکردی
 • منوی تجهیزات
  • صفحه نخست
  • چارت تشکیلاتی
  • ادارات
   • اداره نگهداشت و آموزش
   • اداره تامین و صدور پروانه
   • اداره نظارت و ارزیابی
  • اسناد و اطلاعات
  • چک لیست ها و فرم ها
  • مراکز تحت پوشش
  • آموزش
  • اخبار و رویدادها
  • لینک های مفید
   • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
   • سازمان غذا و دارو
   • اداره کل تجهیزات پزشکی
   • پایگاه خبری – اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
   • هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
   • سازمان انرژی اتمی ایران
   • انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
  • تماس با ما
 • منو اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • صفحه اصلی
  • معاون درمان
  • اتوماسیون اداری
  • خدمات الکترونیکی
  • جستجو در سایت
  • نقشه سایت
  • وبسایت و شبکه رایانه
  • ایمیل دانشگاه
 • منوی فهرست اصلی
  • نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانها
  • برنامه تحول نظام سلامت
  • بیمارستان های استان
  • صدور پروانه های موسسات درمانی
  • نظارت بر درمان
  • گردشگری سلامت
  • رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی
  • کمیسیون ماده 20 (موافقت اصولی)
  • شماره تلفن های ستاد معاونت درمان
  • گالری تصاویر
  • تماس با ما
 • سایت های مرتبط پرستاری
  • وزارت بهداشت و درمان
  • نظام پرستاری استان
  • معاونت پرستاری وزارت
  • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • NPMC
 
 پیوندها