پیوندها
 
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت معاونت درمان
  • صفحه دانشگاه
  • صفحه اصلی
  • معاون درمان
  • مدیریت .
   • مدیریت نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه
   • مدیریت پرستاری
   • مدیریت تجهیزات پزشکی
   • مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
    • تعالی بیمارستانی(حاکمیت بالینی)
    • واحد مدارک پزشکی
    • واحد تغذیه
    • سلامت خانواده
    • پیوند و بیماریهای خاص
    • اعتبارات و ردیفهای وزارتی
    • واحد مامائی
    • واحد گردشگری سلامت
  • اتوماسیون اداری
  • جستجو درسایت
  • نقشه سایت
  • خدمات الکترونیکی
  • ایمیل دانشگاه
  • وب سایت و شبکه رایانه
  • تغییر رمز
 • منوی سمت راست معاونت درمان
  • برنامه تحول نظام سلامت
   • سامانه صدور پروانه وزارت بهداشت
   • نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها
   • صدورپروانه هاي مؤسسات درماني
   • بیمارستان های استان
  • مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
   • تعالی خدمات بالینی (حاکمیت بالینی)
   • واحد مدارک پزشکی
   • واحدتغذیه
   • واحد تغذیه
   • سلامت خانواده
   • پیوند و بیماریهای خاص
   • اعتبارات و ردیف های وزارتی
   • واحد مامایی
   • واحد گردشگری سلامت
  • ارزشیابی بیمارستانها
  • رسيدگي به شکايات ازمراکز درماني
  • ارزیابی فنآوری،تدوین تعرفه و استاندارد √
   • نظام پرداخت
   • هماهنگی بیمه ای
   • ارزیابی فن آوری و استاندارد
    • ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
    • راهنماهای بالینی و استانداردها
   • تعرفه خدمات تشخيصي ودرماني
   • کلينيکهاي تخصصي وفوق تخصصي
   • نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده
   • وبسایت جستجوی کدینگ آنلاین ارزشهای نسبی خدمات سلامت
  • کميسيون ماده20(موافقت اصولي ) √
  • امور درمانگاهها
  • اموربيماران خاص
  • کلينيکهاي تخصصي وفوق تخصصي
  • مدیریت نظارت و اعتباربخشی
   • اداره نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستانها
   • اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان
   • اداره صدور پروانه
  • واحدسوء مصرف مواد
  • گردشگری سلامت
  • اداره امور آزمایشگاههای استان
  • شماره تلفن های ستادمعاونت درمان
  • گالری تصاویر
  • تماس با ما
 • منوی پرستاری
  • اخبـــارورویدادها
   • همایش ها و سمینارها
   • گالری تصاویر
  • معرفی واحد
  • مدیر پرستاری دانشگاه
  • بخشنامه ها وقوانین ومقررات
  • چک لیستها
  • گروه نظارت بالینی
  • گروه آمار نیروی انسانی
  • گروه آموزش و پژوهش
  • گروه آموزش بیمار
  • طرح های عملکردی
 • منوی تجهیزات
  • صفحه نخست
  • چارت تشکیلاتی
  • ادارات
   • اداره نگهداشت و آموزش
   • اداره تامین و صدور پروانه
   • اداره نظارت و ارزیابی
  • اسناد و اطلاعات
  • چک لیست ها و فرم ها
  • مراکز تحت پوشش
  • آموزش
  • اخبار و رویدادها
  • لینک های مفید
   • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
   • سازمان غذا و دارو
   • اداره کل تجهیزات پزشکی
   • پایگاه خبری – اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
   • هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
   • سازمان انرژی اتمی ایران
   • انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
  • تماس با ما
 • منو اصلی بالا
  • صفحه دانشگاه
  • صفحه اصلی
  • واحدهای تابعه
   • مدیریت نظارت، اعتباربخشی و صدورپروانه
    • مدیر نظارت و اعتبار بخشی و صدور پروانه
    • اداره نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانها
     • اخبار نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانها
     • آخرین درجه بندی و اطلاعات بیمارستانها
     • استانداردها و سنجه های اعتبار بخشی
     • چک لیستهای نظارتی بیمارستان
     • بسته های آموزشی
     • پرسش و پاسخ استانداردهای بینارستانی
    • اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان
     • رئیس اداره
     • امور درمانگاهها
    • اداره صدور پروانه
    • اطلاعیه ها و بخشنامه ها
   • مدیریت پرستاری
   • مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
    • اداره اورژانس
     • گزارش بازدیدها
    • تعالی خدمات بالینی (حاکمیت بالینی)
     • بهبود کیفیت
     • ایمنی بیمار و وقایع ناخواسته
     • کنترل عفونت
     • هتلینگ
     • هموویژیلانس
     • گیرندگان حقوق خدمت
    • مدیریت اطلاعات سلامت
    • واحد تغذیه
    • سلامت خانواده
    • پیوند و بیماریهای خاص
    • اعتبارات و ردیف های وزارتی
    • واحد مامایی
    • گردشگری سلامت
   • مدیریت تجهیزات پزشکی
    • معرفی مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
    • ادارات
     • اداره نگهداشت
     • اداره تامین و صدور پروانه
     • اداره نظارت و ارزیابی
     • اداره آموزش
    • آموزش
    • چک لیستها و نرم افزارها
    • اخبار و رویداد
    • چارت تشکیلاتی
    • تماس باما
   • ارزیابی فنآوری،تدوین تعرفه و استاندارد
    • نظام پرداخت
    • هماهنگی بیمه ای
    • ارزیابی فن آوری و استاندارد
     • راهنماهای بالینی و استانداردها
    • نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده
    • وبسایت جستجوی کدینگ آنلاین ارزشهای نسبی خدمات سلامت
  • اتوماسیون اداری
  • خدمات الکترونیکی
  • جستجو در سایت
  • نقشه سایت
  • ایمیل دانشگاه
  • دانشگاه های علوم پزشکی
   • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • منوی سمت راست
  • نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانها--
  • برنامه تحول نظام سلامت
  • بیمارستان های استان
  • سامانه صدور پروانه وزارت بهداشت
  • صدور پروانه های موسسات درمانی
  • امور درمانگاهها
  • نظارت بر درمان
  • گردشگری سلامت
  • رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی
  • کمیسیون ماده 20 (موافقت اصولی)
  • شماره تلفن های ستاد معاونت درمان
  • چارت سازمانی
  • تماس با ما
  • امور پژوهش
 • سایت های مرتبط پرستاری
  • وزارت بهداشت و درمان
  • نظام پرستاری استان
  • معاونت پرستاری وزارت
  • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • NPMC
 • منوی سمت چپ نظارت و اعتباربخشی اموردرمان
  • پاسخگویی به شکایات
  • امور درمانگاهها
  • امور مطب پزشکان
  • امور مطب دندانپزشکان، دندانسازان و درمانگاههای دندانپزشکی
  • امور دفاتر کار و موسسات پزشکی
  • مراکز جراحی محدود و مشاوره بالینی در منزل
  • موسسات پرتوپزشکی
  • دفاتر کار مامایی
  • دفاتر کار تغذیه
  • تماس با اداره
 
 پیوندها