گالری تصاویر به صورت درختی
 • گزارش تصویری همایش اعتباربخشی بیمارستانهای قطب شما
 • مراسم بازنشستگی آقای عطار جعفری
 • مراسم روز پرستار 1392
 • همايش و كارگاههاي آموزشي اعتبار بخشي - خط مشي نويس
 • پرسنل ستادمعاونت درمان
 • مراسم بازنشستگی آقای نیک نژاد
 • مراسم بازنشستگی آقای منصوری
 • گروه کوهنوردی - آبشارلاتون - 9/7/88
 • طبیعت قره داغ
 • طبیعت جاده اسالم به خلخال
 • اسلایدر
 • فشار خون

1از5‏