برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

تحول سلامت

نرم افزار ماندگاری پزشکان - ویرایش 1396/03/06

نرم افزار ماندگاری پزشکان - ویرایش 1396/03/06
تعداد بازدید:1238

دستورالعمل رسیدگی به اسناد سرپایی و بستری

دستورالعمل رسیدگی به اسناد سرپایی و بستری
تعداد بازدید:6941

دستورالعمل شماره 5 طرح تحول نظام سلامت

دستورالعمل شماره 5 طرح تحول نظام سلامت
تعداد بازدید:4369

راهنما و سوالات رایج تکمیل فرم اقلام هتلینگ

راهنما و سوالات رایج تکمیل فرم اقلام هتلینگ
تعداد بازدید:2475

گزارش نهایی برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی

گزارش نهایی برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی
تعداد بازدید:2738

چک لیست وضعیت موجود اورژانسها و اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه

چک لیست وضعیت موجود اورژانسها و اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه
تعداد بازدید:2884

گزارش نمونه گيري از HIS

گزارش نمونه گيري از HIS
تعداد بازدید:3094

تكميل اطلاعات پزشكان ماندگار جديد در پرتال - 1393.11.02

تكميل اطلاعات پزشكان ماندگار جديد در پرتال - 1393.11.02
تعداد بازدید:3597

رعایت موارد فنی در بحث هتلینگ مراکز تابعه دانشگاه

رعایت موارد فنی در بحث هتلینگ مراکز تابعه دانشگاه
تعداد بازدید:3092

دستور العمل هتلينگ بيمارستانها

دستور العمل هتلينگ بيمارستانها
تعداد بازدید:3916

لیست توزیع و تحویل اقلام طرح تحویل ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستانی مراکز درمانی

لیست توزیع و تحویل اقلام طرح تحویل ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستانی مراکز درمانی
تعداد بازدید:5492

تحويل تجهيزات مراكز آموزشي درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه

تحويل تجهيزات مراكز آموزشي درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه
تعداد بازدید:2377

لزوم اجراي دستور العمل رسيدگي به اسناد پزشكي - طرح تحول نظام سلامت آبان 93

لزوم اجراي دستور العمل رسيدگي به اسناد پزشكي - طرح تحول نظام سلامت آبان 93
تعداد بازدید:2647

فرانشيز اعمال جراحي مربوط به برگشت باروري -برنامه تحول نظام سلامت

فرانشيز اعمال جراحي مربوط به برگشت باروري -برنامه تحول نظام سلامت
تعداد بازدید:2008

فرم ارزيابي هتلينگ اورژانس

فرم ارزيابي هتلينگ اورژانس
تعداد بازدید:3416

پرداخت کارانه کارکنان غیرپزشک -طرح تحول نظام سلامت شهریور1393

پرداخت کارانه کارکنان غیرپزشک -طرح تحول نظام سلامت شهریور1393
تعداد بازدید:4935

ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به اسناد پزشكي برنامه تحول نظام سلامت

ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به اسناد پزشكي برنامه تحول نظام سلامت
تعداد بازدید:3235

اعلام تغييرات اعمال شده در قرارداد پشتيباني HIS به واحدهاي ذيربط دانشگاه

اعلام تغييرات اعمال شده در قرارداد پشتيباني HIS به واحدهاي ذيربط دانشگاه
تعداد بازدید:2581