برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

تحول سلامت

نرم افزار ماندگاری پزشکان - ویرایش 1396/03/06

نرم افزار ماندگاری پزشکان - ویرایش 1396/03/06
تعداد بازدید:1104

دستورالعمل رسیدگی به اسناد سرپایی و بستری

دستورالعمل رسیدگی به اسناد سرپایی و بستری
تعداد بازدید:5707

دستورالعمل شماره 5 طرح تحول نظام سلامت

دستورالعمل شماره 5 طرح تحول نظام سلامت
تعداد بازدید:4149

راهنما و سوالات رایج تکمیل فرم اقلام هتلینگ

راهنما و سوالات رایج تکمیل فرم اقلام هتلینگ
تعداد بازدید:2363

گزارش نهایی برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی

گزارش نهایی برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی
تعداد بازدید:2625

چک لیست وضعیت موجود اورژانسها و اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه

چک لیست وضعیت موجود اورژانسها و اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه
تعداد بازدید:2765

گزارش نمونه گيري از HIS

گزارش نمونه گيري از HIS
تعداد بازدید:2955

تكميل اطلاعات پزشكان ماندگار جديد در پرتال - 1393.11.02

تكميل اطلاعات پزشكان ماندگار جديد در پرتال - 1393.11.02
تعداد بازدید:3493

رعایت موارد فنی در بحث هتلینگ مراکز تابعه دانشگاه

رعایت موارد فنی در بحث هتلینگ مراکز تابعه دانشگاه
تعداد بازدید:3078

دستور العمل هتلينگ بيمارستانها

دستور العمل هتلينگ بيمارستانها
تعداد بازدید:3804

لیست توزیع و تحویل اقلام طرح تحویل ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستانی مراکز درمانی

لیست توزیع و تحویل اقلام طرح تحویل ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستانی مراکز درمانی
تعداد بازدید:5222

تحويل تجهيزات مراكز آموزشي درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه

تحويل تجهيزات مراكز آموزشي درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه
تعداد بازدید:2358

لزوم اجراي دستور العمل رسيدگي به اسناد پزشكي - طرح تحول نظام سلامت آبان 93

لزوم اجراي دستور العمل رسيدگي به اسناد پزشكي - طرح تحول نظام سلامت آبان 93
تعداد بازدید:2635

فرانشيز اعمال جراحي مربوط به برگشت باروري -برنامه تحول نظام سلامت

فرانشيز اعمال جراحي مربوط به برگشت باروري -برنامه تحول نظام سلامت
تعداد بازدید:1995

فرم ارزيابي هتلينگ اورژانس

فرم ارزيابي هتلينگ اورژانس
تعداد بازدید:3393

پرداخت کارانه کارکنان غیرپزشک -طرح تحول نظام سلامت شهریور1393

پرداخت کارانه کارکنان غیرپزشک -طرح تحول نظام سلامت شهریور1393
تعداد بازدید:4912

ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به اسناد پزشكي برنامه تحول نظام سلامت

ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به اسناد پزشكي برنامه تحول نظام سلامت
تعداد بازدید:3221

اعلام تغييرات اعمال شده در قرارداد پشتيباني HIS به واحدهاي ذيربط دانشگاه

اعلام تغييرات اعمال شده در قرارداد پشتيباني HIS به واحدهاي ذيربط دانشگاه
تعداد بازدید:2560