برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

بخشنامه ها و دستورالعملهای اعتباربخشی بیمارستانها

دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم دفاتر کار مامایی

دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم دفاتر کار مامایی
1398/03/02

استاندارد های اعتباربخشی و اخذ گواهی هموویژیلانس

در پاسخ به استعلام نحوه اجرای استاندارد های اعتباربخشی و اخذ گواهی هموویژیلانس در صورت ادغام بانک خون بیمارستان های شهرستان میانه و بناب
1398/02/03

شفاف سازی در صورتحساب بیماران

شفاف سازی در صورتحساب بیماران
1398/02/03

دستورالعمل ثبت آنلاین پاتولوژی سرطان

دستورالعمل ثبت آنلاین پاتولوژی سرطان
1398/02/02

اعلام اعتبار گواهینامه های اعتبار بخشی تا پایان سال 1398

اعلام اعتبار گواهینامه های اعتبار بخشی تا پایان سال 1398
1398/02/02

انتخاب و تغییر پزشک معالج در بیمارستانها

انتخاب و تغییر پزشک معالج در بیمارستانها
1398/01/31

جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری

جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری
1397/10/16

قانون تعزیرات حکومتی 13681001 و قانون تعزیرات حکومتی ویژه امور بهداشت و درمانی13671223

قانون تعزیرات حکومتی 13681001 و قانون تعزیرات حکومتی ویژه امور بهداشت و درمانی13671223
1397/09/25

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 1388

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 1388
1397/09/25

بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستانهای استان- دور دوم

بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستانهای استان- دور دوم
1397/09/24