جمعه 9 مهر 1395 - 29 ذو الحجة 1437
 پربازدیدها
 
اوقات شرعی 
 
  آمار سايت
امروز : 3300
ديروز : 3199
ماه : 34706
 
 
 

ابلاغ کتاب راهنمای نسل نوین استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‏ها (سال 1395)

شنبه سوم مهر 1395
تعداد بازدید: 180

مراسم بازنشستگی جناب آقای محمد حسین عطار جعفری کارشناس امور پرتو پزشکی معاونت درمان دانشگاه

چهارشنبه سی و یکم شهريور 1395
تعداد بازدید: 69

کنفرانس مدیریت بهبود کیفیت

سه شنبه بیست و سوم شهريور 1395
تعداد بازدید: 174

گواهینامه اعتباربخشی بخشCCU بیمارستان امام حسین(ع) هشترود

سه شنبه شانزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 64

اصلاحیه گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان رازی تبریز

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 77

ابلاغ گواهینامه مشروط اعتبار بخشی بیمارستان امام حسین هشترود

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 86

Autonomic_Dysreflexia_protocol

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 107

Patient Safety Leadership WalkRounds

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 119

اصلاحیه راهنمای داروهای با هشدار بالا

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 140

الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی تهاجمی

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 114

بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 131

داروهای حیات بخش و ضروری

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 130

راهنمای پیشگیری از زخم فشاری

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 98

راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 112

پاسخ به الزام پذیرش بیماران سنگین وزن و رعایت تعرفه مصوب درامور تصویربرداری پزشکی

دوشنبه یکم شهريور 1395
تعداد بازدید: 456

رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران

دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1395
تعداد بازدید: 216

ویرایش اول راهنمای معماری بخش دیالیز در بیمارستانها

دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1395
تعداد بازدید: 129

بسته های آموزشی در مورد شیر مادر

يکشنبه بیست و چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید: 140

دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395

يکشنبه بیست و چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید: 268

دستورالعمل انتقال بیمار از مراکز درمانی

يکشنبه بیست و چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید: 192

فرم های انتقال بیمار بین بیمارستانی

چهارشنبه بیستم مرداد 1395
تعداد بازدید: 209

اصلاحیه گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ‍‍ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز

چهارشنبه سیزدهم مرداد 1395
تعداد بازدید: 113

دوره آموزشی درمان دارویی وابستگی به مواد ویژه (MMT)

پنجشنبه هفتم مرداد 1395
تعداد بازدید: 193

آیین نامه تاسیس و شرح وظایف مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل 1395/05/04

پنجشنبه هفتم مرداد 1395
تعداد بازدید: 175

همایشهای بهداشتی درمانی مرداد شهریور مهر آبان سال 1395

دوشنبه چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید: 285

چک لیست ارزیابی دفتر پرستاری مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

دوشنبه چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید: 326

چک لیست ارزیابی بخش های مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

دوشنبه چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید: 336

گزارش ماهانه خطاهای پزشکی و شاخص های ایمنی

يکشنبه سوم مرداد 1395
تعداد بازدید: 526

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بیمارستان شمس تبریز - 1395

پنجشنبه سی و یکم تير 1395
تعداد بازدید: 127

مراسم تشییع جنازه مرحوم آقای احمد حشمت الوندی همکار محترم شاغل در معاونت درمان

چهارشنبه سی ام تير 1395
تعداد بازدید: 303

مجلس ترحیم والده مکرمه همسر گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه

چهارشنبه سی ام تير 1395
تعداد بازدید: 210

تعرفه های اعمال شایع گلوبال در سال 1395 ومابه التفاوت ماههای نخست سالجاری(سه ماهه اول)

چهارشنبه سی ام تير 1395
تعداد بازدید: 368

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بیمارستان ولیعصر تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 233

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان ولیعصر تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 123

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جراحی بیمارستان سینا تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 103

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 116

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU عفونی بیمارستان سینا تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 103

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 97

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU داخلی بیمارستان شمس تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 111

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان الزهرا تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 108

گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز

سه شنبه بیست و نهم تير 1395
تعداد بازدید: 108

غیر مجاز بودن فعالیت شرکت های خصوصی فعال در موضوع اعتبار بخشی

يکشنبه بیست و هفتم تير 1395
تعداد بازدید: 294

نظام کشوری مراقبت مرگ مادری - ویرایش سوم 1395

شنبه بیست و ششم تير 1395
تعداد بازدید: 226

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان ذکریا تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 248

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان طالقانی تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 179

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان سینا تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 177

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان شهدا تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 178

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان شهریار تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 184

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان شفـــا تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 187

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان فاطمیه شبستر - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 158

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی سراب - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 184

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 160

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی اسکو - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 173

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان نورنجات تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 204

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان چشم پزشکی نیکوکاری تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 195

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان خاتم الانبیاء میانه - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 158

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان رازی مرند - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 157

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان شهید محلاتی تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 283

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان فارابی ملکان - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 162

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان شهید مدنی تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 175

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان کودکان تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 167

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی کلیبر - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 151

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر جلفا - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 130

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام رضا تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 222

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی بناب - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 178

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان استاد شهریار بستان آباد - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 144

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان بهبود تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 207

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان باباباغی تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 149

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان شهید مدنی آذرشهر - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 144

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امیرالمومنین تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 168

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان عالی نسب تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 189

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان الزهرا تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 214

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی عجب شیر - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 154

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان باقرالعلوم اهــــــــر - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 126

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان 522 ارتش تبریز - 1395

چهارشنبه بیست و سوم تير 1395
تعداد بازدید: 199

گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان الغدیر تبریز - 1395

سه شنبه بیست و دوم تير 1395
تعداد بازدید: 216

فايل اصلي استانداردهاي اعتباربخشي -ويرايش سوم- ١٣٩٥

يکشنبه بیستم تير 1395
تعداد بازدید: 1277

گواهینامه اعتباربخشی بخش ‍‍ICU بیمارستان شهدا تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 145

گواهینامه اعتباربخشی بخش ‍‍ICU بیمارستان امیرالمومنین تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 126

گواهینامه اعتباربخشی بخش ‍‍ICU بیمارستان 522 ارتش تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 143

گواهینامه اعتباربخشی بخش ‍‍ICU بیمارستان امام خمینی(ره) سراب - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 130

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU جنرال بیمارستان امام رضا(ع) تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 111

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU داخلی اعصاب بیمارستان امام رضا(ع) تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 126

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU ریه بیمارستان امام رضا(ع) تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 99

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU اطفال بیمارستان کودکان تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 125

گواهینامه اعتباربخشی بخش ‍‍ICU جراحی قلب باز بیمارستان عالی نسب تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 143

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU جراحی بیمارستان امام رضا(ع) تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 88

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام رضا(ع) تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 87

گواهینامه اعتباربخشی بخش ‍‍ICU بیمارستان باقرالعلوم اهر - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 119

گواهینامه اعتباربخشی بخش ‍‍ICU جراحی بیمارستان عالی نسب تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 89

گواهینامه اعتباربخشی بخش ‍‍ICU سوختگی بیمارستان سینا تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 85

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان رازی(آیت ا...حجت کوه کمری)مرند - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 119

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان فاطمیه شبستر- 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 101

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU جنرال بیمارستان شمس تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 98

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان الغدیر تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 131

گواهینامه اعتباربخشی بخش ICU جراحی قلب بیمارستان شهید محلاتی تبریز - 1395

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 103

همایش پیوند اعضا - دعوتنامه پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام رضا تبریز

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 125

همایش پیوند اعضا - دعوتنامه گروه های هدف مرکز آموزشی درمانی امام رضا تبریز

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 131

همایش پیوند اعضا - دعوتنامه روانشناسان داخلی مرکز آموزشی درمانی امام رضا تبریز

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 81

همایش پیوند اعضا - دعوتنامه کوردیناتورهای داخلی مرکز آموزشی درمانی امام رضا تبریز

يکشنبه سیزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 116
آرشیو
 
 

ابلاغ کتاب راهنمای نسل نوین استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‏ها (سال 1395)

شنبه سوم مهر 1395
تعداد بازدید: 180

غیر مجاز بودن فعالیت شرکت های خصوصی فعال در موضوع اعتبار بخشی

يکشنبه بیست و هفتم تير 1395
تعداد بازدید: 294

فايل اصلي استانداردهاي اعتباربخشي -ويرايش سوم- ١٣٩٥

يکشنبه بیستم تير 1395
تعداد بازدید: 1277
چهارشنبه پنجم خرداد 1395
تعداد بازدید: 727
دوشنبه بیستم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 643
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 515
سه شنبه یکم دي 1394
تعداد بازدید: 1533
چهارشنبه چهارم آذر 1394
تعداد بازدید: 1590

ليست مغايرت سنجه هاي اعتبار بخشي و فايل هاي اكسل

دوشنبه نوزدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1730

پيرو تغييرات برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز (اصلاحيه سوم) - 1394/04/08

پنجشنبه هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1325

پاسخ به ابهامات دستورالعمل اعتبار بخشي آموزشي - مربوط به مراكز آموزشي

شنبه سوم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1309

"اصلاحيه" برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان(مرداد،شهريور و مهر94)

يکشنبه بیست و یکم تير 1394
تعداد بازدید: 1144

نمونه چارت سازماني تایید شده - بيمارستان شهيد مدني

شنبه ششم تير 1394
تعداد بازدید: 2432

اعتبار بخشي آموزشي بيمارستانهاي آموزشي

شنبه ششم تير 1394
تعداد بازدید: 1590

تمديد گواهينامه اعتباربخشي بيمارستانها 1394/03/30

شنبه سی ام خرداد 1394
تعداد بازدید: 1205

" اطلاعيه در خصوص امتيازات برون سپاري سنجه ها و فايل هاي اكسل اعتبار بخشي

پنجشنبه دهم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 1879

تغييرات برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهای استان در سال 1394 - 1394/1/18

سه شنبه هیجدهم فروردين 1394
تعداد بازدید: 1694

بخشنامه و چك ليست اتاق ايزوله مربوط به سنجه اعتبار بخشي كنترل عفونت

چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2503

اطلاعيه در خصوص تغيير فايل اكسل(خود ارزيابي) واحد تداركات

دوشنبه ششم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1487

اطلاعيه در خصوص استاندارد سيستم اطلاعات بيمارستان HIS

دوشنبه ششم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1809

موارد قابل توجه در سنجه هاي دياليز ، شيمي درماني و مديريت اطلاعات سلامت

چهارشنبه بیست و چهارم دي 1393
تعداد بازدید: 1708

دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي بيمارستاني ملي ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پنجشنبه هیجدهم دي 1393
تعداد بازدید: 2786

بخشنامه چهارم دور دوم اعتباربخشي بيمارستانهاي استان

پنجشنبه هیجدهم دي 1393
تعداد بازدید: 1652

برنامه اجرايي دور دوم اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز آموزشي و درماني استان 1393/10/16

چهارشنبه هفدهم دي 1393
تعداد بازدید: 1655

الزمات قانوني برنامه اجرايي دور دوم اعتبار بخشي كشوري

سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393
تعداد بازدید: 1569

بخشنامه دوم برنامه كشوري اعتبار بخشي 94-93 بيمارستانهاي استان

يکشنبه دوم آذر 1393
تعداد بازدید: 2073

فایلهای دستورالعمل های مورد اشاره سنجه ها

سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
تعداد بازدید: 5272

بخشنامه سنجه های جدید اعتباربخشی ملی

شنبه پنجم مهر 1393
تعداد بازدید: 2277

برنامه ارزيابي مجدد بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي و درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

شنبه بیستم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 1617

اولویت استانداردهای ملی اعتباربخشی

شنبه بیست و سوم آذر 1392
تعداد بازدید: 2725

نتایج اولیه اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه چهاردهم آذر 1392
تعداد بازدید: 3635

بازدید منظم ازصفحه اعتباربخشی

شنبه سی ام شهريور 1392
تعداد بازدید: 2575

دستورالعمل_اجرائی اعتباربخشی

شنبه سی ام شهريور 1392
تعداد بازدید: 3019

فرم ارزيابي بيمار توسط پرستار

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 3317

راهنمای نرم افزار برنامه توسعه فردی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2130

نرم افزار برنامه توسعه فردی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2028

فرمهای خود ارزیابی اعتبار بخشی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 3581

اطلاعیه و بخشنامه اعتبار بخشی (3/12/91)

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2498

اقداماتی که بیمارستانها میبایست قبل از اعتبار بخشی انجام دهند

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2111

تقويم اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان آذربايجانشرقي در 6 ماهه اول سال 92

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1164

پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1902

اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1699

سنجه های اعتباربخشی در ایران

يکشنبه یکم بهمن 1391
تعداد بازدید: 3945
آرشیو
 
 
  پیوندها
 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبسایت   
  امروز
جمعه
مهر 1395
9
قمری:29 ذو الحجة 1437

میلادی:30 سپتامبر 2016