يکشنبه 9 خرداد 1395 - 22 شعبان 1437
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
  آمار سايت
امروز : 1498
ديروز : 3542
ماه : 28245
 
 
 
چهارشنبه پنجم خرداد 1395
تعداد بازدید: 102
دوشنبه سوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 131
دوشنبه سوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 108

پيشنويس استاندارد هاي اعتباربخشي ملي بيمارستان ها سال 1395

چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 248
يکشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 93
دوشنبه بیستم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 247
سه شنبه چهاردهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 139
دوشنبه سیزدهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 124
چهارشنبه هشتم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 108
سه شنبه هفتم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 221
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 131
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 88
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 100
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 82
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 97
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 97
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 115
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 85
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 81
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 91
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 96
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 89
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 89
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 102
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 91
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 82
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 70
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 78
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 71
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 66
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 76
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 67
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 62
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 61
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 69
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 67
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 65
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 73
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 60
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 76
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 81
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 61
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 57
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 59
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 64
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 62
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 59
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 67
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 68
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 68
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 70
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 77
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 80
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 74
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 67
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 63
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 62
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 77
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 65
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 63
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 55
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 70
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 65
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 68
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 54
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 55
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 56
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 57
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 62
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 60
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 57
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 54
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 49
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 55
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 57
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 60
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 70
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 83
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 75
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 80
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 186
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 78
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 53
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 53
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 65
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 74
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 117
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 54
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 94
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 80
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید: 112
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید: 96
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید: 328
چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1395
تعداد بازدید: 144
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1395
تعداد بازدید: 89
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1395
تعداد بازدید: 201
شنبه بیست و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 143
جمعه بیستم فروردين 1395
تعداد بازدید: 125
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 264
پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1394
تعداد بازدید: 180
آرشیو
 
 
چهارشنبه پنجم خرداد 1395
تعداد بازدید: 102
دوشنبه بیستم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 247
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 264
سه شنبه یکم دي 1394
تعداد بازدید: 1085
چهارشنبه چهارم آذر 1394
تعداد بازدید: 1315

ليست مغايرت سنجه هاي اعتبار بخشي و فايل هاي اكسل

دوشنبه نوزدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1371

پيرو تغييرات برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز (اصلاحيه سوم) - 1394/04/08

پنجشنبه هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1069

پاسخ به ابهامات دستورالعمل اعتبار بخشي آموزشي - مربوط به مراكز آموزشي

شنبه سوم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1028

"اصلاحيه" برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان(مرداد،شهريور و مهر94)

يکشنبه بیست و یکم تير 1394
تعداد بازدید: 963

نمونه چارت سازماني تایید شده - بيمارستان شهيد مدني

شنبه ششم تير 1394
تعداد بازدید: 1975

اعتبار بخشي آموزشي بيمارستانهاي آموزشي

شنبه ششم تير 1394
تعداد بازدید: 1354

تمديد گواهينامه اعتباربخشي بيمارستانها 1394/03/30

شنبه سی ام خرداد 1394
تعداد بازدید: 985

" اطلاعيه در خصوص امتيازات برون سپاري سنجه ها و فايل هاي اكسل اعتبار بخشي

پنجشنبه دهم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 1572

تغييرات برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهای استان در سال 1394 - 1394/1/18

سه شنبه هیجدهم فروردين 1394
تعداد بازدید: 1449

بخشنامه و چك ليست اتاق ايزوله مربوط به سنجه اعتبار بخشي كنترل عفونت

چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2021

اطلاعيه در خصوص تغيير فايل اكسل(خود ارزيابي) واحد تداركات

دوشنبه ششم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1262

اطلاعيه در خصوص استاندارد سيستم اطلاعات بيمارستان HIS

دوشنبه ششم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1561

موارد قابل توجه در سنجه هاي دياليز ، شيمي درماني و مديريت اطلاعات سلامت

چهارشنبه بیست و چهارم دي 1393
تعداد بازدید: 1473

دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي بيمارستاني ملي ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پنجشنبه هیجدهم دي 1393
تعداد بازدید: 2456

بخشنامه چهارم دور دوم اعتباربخشي بيمارستانهاي استان

پنجشنبه هیجدهم دي 1393
تعداد بازدید: 1435

برنامه اجرايي دور دوم اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز آموزشي و درماني استان 1393/10/16

چهارشنبه هفدهم دي 1393
تعداد بازدید: 1380

الزمات قانوني برنامه اجرايي دور دوم اعتبار بخشي كشوري

سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393
تعداد بازدید: 1319

بخشنامه دوم برنامه كشوري اعتبار بخشي 94-93 بيمارستانهاي استان

يکشنبه دوم آذر 1393
تعداد بازدید: 1826

فایلهای دستورالعمل های مورد اشاره سنجه ها

سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
تعداد بازدید: 4688

بخشنامه سنجه های جدید اعتباربخشی ملی

شنبه پنجم مهر 1393
تعداد بازدید: 2026

برنامه ارزيابي مجدد بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي و درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

شنبه بیستم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 1379

اولویت استانداردهای ملی اعتباربخشی

شنبه بیست و سوم آذر 1392
تعداد بازدید: 2423

نتایج اولیه اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه چهاردهم آذر 1392
تعداد بازدید: 3211

بازدید منظم ازصفحه اعتباربخشی

شنبه سی ام شهريور 1392
تعداد بازدید: 2211

دستورالعمل_اجرائی اعتباربخشی

شنبه سی ام شهريور 1392
تعداد بازدید: 2677

فرم ارزيابي بيمار توسط پرستار

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2951

راهنمای نرم افزار برنامه توسعه فردی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1916

نرم افزار برنامه توسعه فردی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1801

فرمهای خود ارزیابی اعتبار بخشی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 3171

اطلاعیه و بخشنامه اعتبار بخشی (3/12/91)

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2161

اقداماتی که بیمارستانها میبایست قبل از اعتبار بخشی انجام دهند

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1779

تقويم اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان آذربايجانشرقي در 6 ماهه اول سال 92

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1027

پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1530

اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1467

سنجه های اعتباربخشی در ایران

يکشنبه یکم بهمن 1391
تعداد بازدید: 3693
آرشیو
 
 
 پیوندها
 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبسایت   
  امروز
يکشنبه
خرداد 1395
9
قمری:22 شعبان 1437

میلادی:29 مه 2016