يکشنبه 12 ارديبهشت 1395 - 24 رجب 1437
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
  آمار سايت
امروز : 1148
ديروز : 2693
ماه : 37129
 
 
 
يکشنبه دوازدهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 7
چهارشنبه هشتم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 41
سه شنبه هفتم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 89
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 61
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 44
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 43
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 34
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 42
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 38
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 49
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 38
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 33
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 39
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 48
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 39
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 44
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 50
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 39
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 36
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 35
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 32
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 34
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 29
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 38
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 30
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 30
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 27
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 32
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 26
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 28
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 32
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 28
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 39
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 47
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 28
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 29
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 27
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 30
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 33
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 28
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 33
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 32
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 34
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 34
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 34
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 42
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 30
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 30
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 30
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 31
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 34
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 29
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 31
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 27
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 34
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 36
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 38
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 27
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 28
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 26
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 27
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 30
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 29
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 30
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 29
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 26
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 26
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 27
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 31
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 28
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 44
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 38
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 41
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 120
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 47
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 34
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 30
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 37
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 43
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 79
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 26
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 47
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 43
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید: 67
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید: 50
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید: 180
چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1395
تعداد بازدید: 105
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1395
تعداد بازدید: 62
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1395
تعداد بازدید: 127
شنبه بیست و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 102
جمعه بیستم فروردين 1395
تعداد بازدید: 68
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 180
پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1394
تعداد بازدید: 132
چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1394
تعداد بازدید: 168
شنبه بیست و دوم اسفند 1394
تعداد بازدید: 108
يکشنبه نهم اسفند 1394
تعداد بازدید: 244
شنبه هشتم اسفند 1394
تعداد بازدید: 167
يکشنبه دوم اسفند 1394
تعداد بازدید: 294
يکشنبه هیجدهم بهمن 1394
تعداد بازدید: 316
شنبه دهم بهمن 1394
تعداد بازدید: 670
آرشیو
 
 
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 180
سه شنبه یکم دي 1394
تعداد بازدید: 961
چهارشنبه چهارم آذر 1394
تعداد بازدید: 1236

ليست مغايرت سنجه هاي اعتبار بخشي و فايل هاي اكسل

دوشنبه نوزدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1259

پيرو تغييرات برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز (اصلاحيه سوم) - 1394/04/08

پنجشنبه هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1008

پاسخ به ابهامات دستورالعمل اعتبار بخشي آموزشي - مربوط به مراكز آموزشي

شنبه سوم مرداد 1394
تعداد بازدید: 955

"اصلاحيه" برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان(مرداد،شهريور و مهر94)

يکشنبه بیست و یکم تير 1394
تعداد بازدید: 916

نمونه چارت سازماني تایید شده - بيمارستان شهيد مدني

شنبه ششم تير 1394
تعداد بازدید: 1853

اعتبار بخشي آموزشي بيمارستانهاي آموزشي

شنبه ششم تير 1394
تعداد بازدید: 1274

تمديد گواهينامه اعتباربخشي بيمارستانها 1394/03/30

شنبه سی ام خرداد 1394
تعداد بازدید: 919

" اطلاعيه در خصوص امتيازات برون سپاري سنجه ها و فايل هاي اكسل اعتبار بخشي

پنجشنبه دهم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 1488

تغييرات برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهای استان در سال 1394 - 1394/1/18

سه شنبه هیجدهم فروردين 1394
تعداد بازدید: 1382

بخشنامه و چك ليست اتاق ايزوله مربوط به سنجه اعتبار بخشي كنترل عفونت

چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1909

اطلاعيه در خصوص تغيير فايل اكسل(خود ارزيابي) واحد تداركات

دوشنبه ششم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1204

اطلاعيه در خصوص استاندارد سيستم اطلاعات بيمارستان HIS

دوشنبه ششم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1491

موارد قابل توجه در سنجه هاي دياليز ، شيمي درماني و مديريت اطلاعات سلامت

چهارشنبه بیست و چهارم دي 1393
تعداد بازدید: 1419

دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي بيمارستاني ملي ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پنجشنبه هیجدهم دي 1393
تعداد بازدید: 2373

بخشنامه چهارم دور دوم اعتباربخشي بيمارستانهاي استان

پنجشنبه هیجدهم دي 1393
تعداد بازدید: 1378

برنامه اجرايي دور دوم اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز آموزشي و درماني استان 1393/10/16

چهارشنبه هفدهم دي 1393
تعداد بازدید: 1315

الزمات قانوني برنامه اجرايي دور دوم اعتبار بخشي كشوري

سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393
تعداد بازدید: 1262

بخشنامه دوم برنامه كشوري اعتبار بخشي 94-93 بيمارستانهاي استان

يکشنبه دوم آذر 1393
تعداد بازدید: 1752

فایلهای دستورالعمل های مورد اشاره سنجه ها

سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
تعداد بازدید: 4555

بخشنامه سنجه های جدید اعتباربخشی ملی

شنبه پنجم مهر 1393
تعداد بازدید: 1954

برنامه ارزيابي مجدد بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي و درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

شنبه بیستم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 1328

اولویت استانداردهای ملی اعتباربخشی

شنبه بیست و سوم آذر 1392
تعداد بازدید: 2352

نتایج اولیه اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه چهاردهم آذر 1392
تعداد بازدید: 3118

بازدید منظم ازصفحه اعتباربخشی

شنبه سی ام شهريور 1392
تعداد بازدید: 2125

دستورالعمل_اجرائی اعتباربخشی

شنبه سی ام شهريور 1392
تعداد بازدید: 2585

فرم ارزيابي بيمار توسط پرستار

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2858

راهنمای نرم افزار برنامه توسعه فردی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1850

نرم افزار برنامه توسعه فردی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1749

فرمهای خود ارزیابی اعتبار بخشی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 3063

اطلاعیه و بخشنامه اعتبار بخشی (3/12/91)

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2068

اقداماتی که بیمارستانها میبایست قبل از اعتبار بخشی انجام دهند

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1718

تقويم اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان آذربايجانشرقي در 6 ماهه اول سال 92

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 993

پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1469

اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1415

سنجه های اعتباربخشی در ایران

يکشنبه یکم بهمن 1391
تعداد بازدید: 3621
آرشیو
 
 
 پیوندها
 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبسایت   
  امروز
يکشنبه
ارديبهشت 1395
12
قمری:24 رجب 1437

میلادی:1 مه 2016