پیوندها
 
اوقات شرعی 
 
 
 

رعایت حقوق بیمار و رضایتمندی مراجعین در درمانگاههای استان 1397

شنبه بیست و دوم دي 1397
تعداد بازدید: 33

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های مانیتورینگ قلبی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

يکشنبه شانزدهم دي 1397
تعداد بازدید: 26

استانداردهای تراکم سنجی استخوان، تزریق سورفاکتانت در نوزادان و خدمات پزشکی خواب 1397

يکشنبه شانزدهم دي 1397
تعداد بازدید: 28

جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتب ...

يکشنبه شانزدهم دي 1397
تعداد بازدید: 54

لازم الاجرا بودن شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای، دستورالعمل ارزیابی بیماران قبل ازعمل جرا ...

پنجشنبه سیزدهم دي 1397
تعداد بازدید: 41

راهنمای طبابت بالینی بررسی و درمان درد، بی قراری و دلیریوم در بخش مراقبتهای ویژه بزرگسالان 1397

پنجشنبه سیزدهم دي 1397
تعداد بازدید: 28

استانداردهای سزارین، هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنین 1397

پنجشنبه سیزدهم دي 1397
تعداد بازدید: 41

شیوه نامه مخازن نگهداری اسناد 1395

چهارشنبه پنجم دي 1397
تعداد بازدید: 40

مناسب سازی درمانگاهها برای استفاده معلولین 1397

سه شنبه چهارم دي 1397
تعداد بازدید: 27

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي چشم پزشكي - 1395/02/04

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 17

آئين نامه استانداردسازي تابلوها و سرنسخه هاي مؤسسات پزشکي،شاغلان حرف پزشکي و وابسته پزشکي 1383/01/2 ...

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 29

اعمال مجاز در درمانگاهها 1355/10/06

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 39

آيين نامه تاسيس درمانگاهها 1383/12/24

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 26

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ايمونولوژي و آلرژی

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 8

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ديابت

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 22

آيين نامه تاسيس مرکزتخصصي بيماريهاي پوست و مو

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 19

آيين نامه تاسيس مرکزتخصصي غيرتهاجمي قلب عروق

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 5

آيين نامه تاسيس مرکزتخصصي اعصاب وروان

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 9

دستورالعمل انتقال و اعزام بيماران

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 49

ليست مدارك و فرمهاي مورد نياز جهت افزايش ساعات كاري مركز/موسسه

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 12

آئیننامه بازنگری شده درمانگاه درد 24/12/90

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 7

آئين نامه تاسيس درمانگاه چندتخصصي ژنتيك

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 8

داروهای اورژانس مورد نیاز در درمانگاهها و نحوه چیدمان ترالی اورژانس

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 41

فلوچارتهای صدور پروانه معاونت درمان علوم پزشکی تبریز 1397

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 21

شیوه نامه اجرایی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و درمانگاه دندانپزشکی

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 21

آئین نامه ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزش ...

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 22

فهرست درمانگاههای عمومی و تخصصی استان آذربایجانشرقی تا مورخ 25/04/1397

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 40

ویرایش جدید کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل 1397/09/18

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 31

شرح وظایف مسئولین فنی مراکز و موسسات درمانی 1393/05/01

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 37

شرایط کلی مورد نیاز جهت تایید فضای فیزیکی مراکز درمانی

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 30

راهنمای متقاضیان بهره برداری ( دستورالعمل بهره برداری از موسسات ) 1389

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 24

دستورالعمل زمین و نقشه مراکز درمانی و بیمارستان ها 1391

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 23

در خصوص اعلام بکارگیری و یا قطع همکاری پرسنل پزشکی و پیراپزشکی 1393/05/06

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 24

بخشنامه ممنوعیت مداخله نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در امور پزشکی قبل از انجام تعهدا ...

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 29

بخشنامه ممنوعیت استفاده از دستگاههای سولاریوم و کیت های prp(جهت کاربرد پوست و زیبایی) 1394/06/14

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 11

بخشنامه کلی اصلاح ائین نامه ها و بخش نامه ها -شرایط موسسین - خرداد 94

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 17

بخشنامه غیر مجاز بودن استفاده از دستگاههای الکترولیز ، الکترو کوتر ، کرایو تراپی و لیزر توسط پزشکان ...

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 24

بخشنامه در خصوص درج آگهی های غیر مجاز و گمراه کننده مرتبط با امور پزشکی در نشریات و جراید 1386/02/25

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 11

بخشنامه در خصوص استفاده از دستگاه لیپوماتیک 1395/01/22

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 19

بخشنامه الزام پذیرش و درمان بدون قید و شرط بیماران اورژانسی 1394/10/01

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 21

آئین نامه ضوابط ساختمانی مراکز شیمی درمانی سرپایی ( اردیبهشت 97 )

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 15

آئین نامه تاسیس درمانگاه ها 1383/12/24

شنبه یکم دي 1397
تعداد بازدید: 20

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی - 1383/12/23

پنجشنبه بیست و نهم آذر 1397
تعداد بازدید: 19

آئین نامه استاندارد داروئی بخش اورژانس -تابستان 1392 - ویرایش پنجم

پنجشنبه بیست و نهم آذر 1397
تعداد بازدید: 17

ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397

پنجشنبه بیست و نهم آذر 1397
تعداد بازدید: 26

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی ( فروردین 97 )

چهارشنبه بیست و هشتم آذر 1397
تعداد بازدید: 23

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 با اصلاحات و الحاق ...

چهارشنبه بیست و هشتم آذر 1397
تعداد بازدید: 21

ششمین کنگره اخلاق پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی جهرم - 1397

دوشنبه بیست و ششم آذر 1397
تعداد بازدید: 36

قانون تعزیرات حکومتی 13681001 و قانون تعزیرات حکومتی ویژه امور بهداشت و درمانی13671223

يکشنبه بیست و پنجم آذر 1397
تعداد بازدید: 46

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 1388

يکشنبه بیست و پنجم آذر 1397
تعداد بازدید: 23

بازنگری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک- آذر 1397

شنبه بیست و چهارم آذر 1397
تعداد بازدید: 74

بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستانهای استان- دور دوم

شنبه بیست و چهارم آذر 1397
تعداد بازدید: 108

سنجه های بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستانها (دور دوم سال1397)

چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 208

مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397

شنبه هفدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 132

پیرواجرای پایلوت ثبت ملی اطلاعات پرستاران وگروه های وابسته 1397

پنجشنبه پانزدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 50

آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی (مصوب 1397)

چهارشنبه چهاردهم آذر 1397
تعداد بازدید: 34

فرم ارزیابی تغذیه کودکان و نوجوانان 1397

چهارشنبه چهاردهم آذر 1397
تعداد بازدید: 52

اصلاحیه استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی (رادیوگرافی پانورامیک) - آذر ماه 1 ...

سه شنبه سیزدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 43

کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع وتجهیزات 1397

يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 35

فلوچارتهای صدور پروانه معاونت درمان علوم پزشکی تبریز 1397

يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 60

شرایط انتخاب مدیران پرستاری معاونت درمان علوم پزشکی تبریز 1397

يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 101

اطلاع رسانی شرکت در پانزدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران 1397

يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 11

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای تجویز سورفکتانت در نوزادان 1397

يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 32

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای 1397

يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 25

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای آندوسکوپی و کولونوسکوپی 1397

يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 40

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی 1397

يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 44

طرح ساماندهی مدیریت تامین، نگهداشـت و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بیمارستان 1397

شنبه دهم آذر 1397
تعداد بازدید: 34

دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان 1397

سه شنبه ششم آذر 1397
تعداد بازدید: 111

آیین نامه تاسیس و بهره برداری بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی در بیمارستان های دولتی ، عمومی غیردول ...

دوشنبه پنجم آذر 1397
تعداد بازدید: 76

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس سال 1397

پنجشنبه یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 135

استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی 1397

پنجشنبه یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 59

پروتکل درمان و راهنمای تجویز داروهای بیماری ام اس- MS - 1397

پنجشنبه یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 100

اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397

پنجشنبه یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 47

کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 1397

چهارشنبه سی ام آبان 1397
تعداد بازدید: 27

طراحی نرم افزار ظرفیت سنجی اکسیژن بیمارستان توسط محمدرضا سرایی کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت درمان دا ...

چهارشنبه سی ام آبان 1397
تعداد بازدید: 56

اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397

سه شنبه بیست و نهم آبان 1397
تعداد بازدید: 42

پنجمین جلسه هماهنگی شورای درمان دانشگاه 1397

دوشنبه بیست و هشتم آبان 1397
تعداد بازدید: 38

پکیج ویژه متخصصین مشمول ضریب کا 1397

پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1397
تعداد بازدید: 127

جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات ...

چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397
تعداد بازدید: 55

پوسترهای دیابت 1397

چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397
تعداد بازدید: 104

دوازدهمین پیوند سال 97و پنجمین پیوند کبد در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397

يکشنبه بیستم آبان 1397
تعداد بازدید: 34

کارگاه های آموزشی زایمان فیزیولوژیک و روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان 1397

يکشنبه بیستم آبان 1397
تعداد بازدید: 78

مطالب آموزشی مربوط به دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه 1397

شنبه نوزدهم آبان 1397
تعداد بازدید: 105

نشست هم اندیشی رابطین روابط عمومی حوزه پرستاری تبریز

سه شنبه پانزدهم آبان 1397
تعداد بازدید: 61

جلسه سیاستگذاری آموزش با حضور مدیر و کارشناسان مدیریت پرستاری دانشگاه

يکشنبه سیزدهم آبان 1397
تعداد بازدید: 61

بازدید نظارتی شبانه "مدیران معاونت درمان " از اورژانس مرکز آموزشی درمانی سینا

شنبه دوازدهم آبان 1397
تعداد بازدید: 77

اهم فعالیتهای کمیته زخم دانشگاه

شنبه پنجم آبان 1397
تعداد بازدید: 83

استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق 1397

پنجشنبه سوم آبان 1397
تعداد بازدید: 84

تالیف کتاب استاندارد تجهیز و توسعه بیمارستان توسط دکتر تقی زادیه، مهندس سرایی و همکاران مدیریت تجهیز ...

سه شنبه یکم آبان 1397
تعداد بازدید: 103

خودارزیابی بهداشت دست 2010 - 1397/07/15

پنجشنبه نوزدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 77

ابلاغ و اجرای سند نهایی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماریها 1397

چهارشنبه هیجدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 42

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول 1397

سه شنبه هفدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 272

بند ز تبصره 17 قانون بودجه سال 1397

سه شنبه دهم مهر 1397
تعداد بازدید: 153

اجرای پایلوت ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته 1397

چهارشنبه چهارم مهر 1397
تعداد بازدید: 128

گزارش کشوری ارزیابی اجرای دستوالعمل برقراری پوست با پوست مادر و نوزاد پس از تولد 1397

دوشنبه دوم مهر 1397
تعداد بازدید: 56

دستور عمل کشوری احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی 1397

يکشنبه یکم مهر 1397
تعداد بازدید: 112

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی کارشناسان نظارت بر درمان استان

چهارشنبه بیست و یکم شهريور 1397
تعداد بازدید: 123

راهکار طبابت بالینی اقدامات تشخیصی درمانی آمبولی ریه 1397

دوشنبه نوزدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 115

مستندات اعلام نظر سازمان حفظ محیط زیست در خصوص پسماندهای عفونی 1397/04/16

چهارشنبه چهاردهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 98

دستورالعمل اجساد مجهول الهویه 1397/06/06

سه شنبه سیزدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 169
آرشیو Print RSS
 
 

جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتب ...

يکشنبه شانزدهم دي 1397
تعداد بازدید: 54

قانون تعزیرات حکومتی 13681001 و قانون تعزیرات حکومتی ویژه امور بهداشت و درمانی13671223

يکشنبه بیست و پنجم آذر 1397
تعداد بازدید: 46

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 1388

يکشنبه بیست و پنجم آذر 1397
تعداد بازدید: 23

بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستانهای استان- دور دوم

شنبه بیست و چهارم آذر 1397
تعداد بازدید: 108

سنجه های بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستانها (دور دوم سال1397)

چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 208

دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان 1397

سه شنبه ششم آذر 1397
تعداد بازدید: 111

اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397

پنجشنبه یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 47

کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 1397

چهارشنبه سی ام آبان 1397
تعداد بازدید: 27

اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397

سه شنبه بیست و نهم آبان 1397
تعداد بازدید: 42

پنجمین جلسه هماهنگی شورای درمان دانشگاه 1397

دوشنبه بیست و هشتم آبان 1397
تعداد بازدید: 38

جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات ...

چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397
تعداد بازدید: 55

چک لیست نظارت جامع بر عملکرد بیمارستانهای استان - ویرایش 1 - شهریور 1397

چهارشنبه هفتم شهريور 1397
تعداد بازدید: 360

اولین جلسه توجیهی و آموزشی کارشناسان نظارت 1397

يکشنبه ششم خرداد 1397
تعداد بازدید: 370

جلسه هماهنگی تیم جراحی پیوند قلب دانشگاه 1397

سه شنبه یکم خرداد 1397
تعداد بازدید: 174

برگزاری سومین جلسه هماهنگی شورای درمان استان 1397

سه شنبه یکم خرداد 1397
تعداد بازدید: 187

کارگاه آموزشی روش برآورد نیروی انسانی بر اساس حجم کار (روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت) -97231

پنجشنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 369

مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه ها و مدیر محترم امور بیمارستانی و تع ...

دوشنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 387

انتصاب آقای دکتر محمدرضا شیخ بعنوان مدیر نظارت اعتبار بخشی و صدور پروانه

يکشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 422

انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها

يکشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 375

فراخوان همکاری در اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه بیستم ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 396

بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستانهای استان 1397

سه شنبه چهاردهم فروردين 1397
تعداد بازدید: 603

فرم شکایت از مراکز درمانی

پنجشنبه هفدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 491

ابلاغ انجام اعتباربخشی بیمارستانها هر دو سال یکبار

جمعه هشتم دي 1396
تعداد بازدید: 634

ابلاغ جناب آقای احمد میراب بعنوان رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها

دوشنبه چهارم دي 1396
تعداد بازدید: 498

دستورالعمل اجرایی (متمم 4) اعتباربخشی درجه عالی بیمارستان

سه شنبه هفدهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 1027

دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی بیمارستان 95-96 (متمم3)

دوشنبه دوم مرداد 1396
تعداد بازدید: 1228

نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی 1396

دوشنبه نوزدهم تير 1396
تعداد بازدید: 1054

دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی 95-96 (متمم 2) 1396/04/11

يکشنبه یازدهم تير 1396
تعداد بازدید: 1155

فایلهای ارائه شده در همایش یکروزه اعتباربخشی مورخ 25/10/1395

يکشنبه بیست و ششم دي 1395
تعداد بازدید: 1613

راهنمای نسل سوم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‏ها سال 1395 (مرتب شده)

شنبه هیجدهم دي 1395
تعداد بازدید: 1950

اطلاع رسانی تقویم ارزیابی داخلی بیمارستانها به تفکیک تخت 1395 - اطلاعیه شماره 2

سه شنبه چهاردهم دي 1395
تعداد بازدید: 2212

ابلاغ دستورالعمل اجرایی نسل سوم اعتباربخشی 95

پنجشنبه یازدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 3016

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز : روسای بیمارستان‌ها برای کسب درجات برتر اعتباربخشی، قله‌ها را ببینند

يکشنبه بیست و سوم آبان 1395
تعداد بازدید: 1393

معاون مدیر کل اعتباربخشی وزارت بهداشت :اعتباربخشی مهمترین ابزار نظارت بر بیمارستانهاست

يکشنبه بیست و سوم آبان 1395
تعداد بازدید: 1284

برگزاری همایش آموزشی اعتبار بخشی مدیران ارشد بیمارستانهای قطب شمالغرب کشور

يکشنبه بیست و سوم آبان 1395
تعداد بازدید: 1532

فايل اصلي استانداردهاي اعتباربخشي -ويرايش سوم- ١٣٩٥

دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 19984

برگزاری اولین آزمون انتخاب ارزیاب اعتباربخشی کشوری

شنبه پانزدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 1773

پیرو همایش اعتباربخشی بیمارستانهای قطب شمالغرب - 28 مهر تبریز - 1395/07/22

شنبه بیست و چهارم مهر 1395
تعداد بازدید: 1957

استقرار استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان‏ها در سال 1395

پنجشنبه بیست و دوم مهر 1395
تعداد بازدید: 1526