معرفی معاون محترم درمان دانشگاه

معاون درمان دانشگاه جناب آقای دکتر جواد احمدیان هریس
تحصیلات : فوق تخصص  آلرژی و ایمونولوژی بالینی 

درجه علمی استادیار
رزومه