برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

اورژانس

دستورالعمل احیاء

سه شنبه سی ام مهر 1398
تعداد بازدید:6

نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

سه شنبه سی ام مهر 1398
تعداد بازدید:5

فرم های شاخص های اورژانس بیمارستانی

سه شنبه سی ام مهر 1398
تعداد بازدید:4

ويرايش سوم دستورالعمل داروها و تجهيزات آمبولانس هاي اورژانس 115

سه شنبه سی ام مهر 1398
تعداد بازدید:3

دستورالعمل جامع اعزام بین مراکز درمانی

يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید:90

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول 1397

سه شنبه هفدهم مهر 1397
تعداد بازدید:462

شاخص های ملی بخش اورژانس

پنجشنبه دوم آذر 1396
تعداد بازدید:900

استاندارد_تجهیزات_اورژانس

يکشنبه بیست و دوم اسفند 1395
تعداد بازدید:589

داروهای هشدار بالا-بازنگری اول بومی سازی شده و مراحل تدوین داروهای هشدار بالا

چهارشنبه بیست و دوم دي 1395
تعداد بازدید:789

پرونده اورژانس _19_10_1395 و مراحل تدوین و بازنگری پرونده اورژانس

چهارشنبه بیست و دوم دي 1395
تعداد بازدید:819

دستورالعمل انتقال بیمار از مراکز درمانی

يکشنبه بیست و چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید:2272

فرم های انتقال بیمار بین بیمارستانی

چهارشنبه بیستم مرداد 1395
تعداد بازدید:2072