برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

اورژانس

دستورالعمل احیاء

سه شنبه سی ام مهر 1398
تعداد بازدید:51

نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

سه شنبه سی ام مهر 1398
تعداد بازدید:64

فرم های شاخص های اورژانس بیمارستانی

سه شنبه سی ام مهر 1398
تعداد بازدید:103

ويرايش سوم دستورالعمل داروها و تجهيزات آمبولانس هاي اورژانس 115

سه شنبه سی ام مهر 1398
تعداد بازدید:38

دستورالعمل جامع اعزام بین مراکز درمانی

يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید:220

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول 1397

سه شنبه هفدهم مهر 1397
تعداد بازدید:522

شاخص های ملی بخش اورژانس

پنجشنبه دوم آذر 1396
تعداد بازدید:1143

استاندارد_تجهیزات_اورژانس

يکشنبه بیست و دوم اسفند 1395
تعداد بازدید:603

داروهای هشدار بالا-بازنگری اول بومی سازی شده و مراحل تدوین داروهای هشدار بالا

چهارشنبه بیست و دوم دي 1395
تعداد بازدید:805

پرونده اورژانس _19_10_1395 و مراحل تدوین و بازنگری پرونده اورژانس

چهارشنبه بیست و دوم دي 1395
تعداد بازدید:835

دستورالعمل انتقال بیمار از مراکز درمانی

يکشنبه بیست و چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید:2320

فرم های انتقال بیمار بین بیمارستانی

چهارشنبه بیستم مرداد 1395
تعداد بازدید:2424