برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تلفن1
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : دفتر معاونت درمان
اسامـی افــــراد : دکتر روزبه رجائی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772910 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم مه ناز نعیمی شماره داخلــی : 31772913
شماره مستقیم : 31772912 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم شمسی باباپور ابراهیم شماره داخلــی : 31772915
شماره مستقیم : 31772914 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : اداره ارزیابی فناوری ، تدوین تعرفه واستاندارد
اسامـی افــــراد : جناب آقای دکتر محمود غفاری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772916 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : اداره ارزیابی فناوری ، تدوین تعرفه واستاندارد
اسامـی افــــراد : جناب آقای خیراله امامی پور شماره داخلــی : 2917
شماره مستقیم : 31772917 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : اداره ارزیابی فناوری ، تدوین تعرفه واستاندارد
اسامـی افــــراد : کارشناس اقتصاد درمان و ارزیابی فناوری سلامت (سرکار خانم سعیده جعفری اندریان) شماره داخلــی : 2919
شماره مستقیم : 31772919 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
اسامـی افــــراد : کارشناس اقتصاد درمان (سرکار خانم زهرا قره بگلو) شماره داخلــی : 2920
شماره مستقیم : 31772920 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : مدیریت نظارت، اعتبار بخشی و صدور پروانه امور درمان
اسامـی افــــراد : مسئول دفتر مدیریت نظارت، اعتباربخشی امور درمان (سرکار خانم فاطمه صغری خدادادی) شماره داخلــی : 2924
شماره مستقیم : 31772924 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : مدیریت نظارت، اعتبار بخشی و صدور پروانه امور درمان
اسامـی افــــراد : مسئول دفتر مدیریت نظارت، اعتباربخشی امور درمان (سرکار خانم فاطمه صغری خدادادی) شماره داخلــی : 2925
شماره مستقیم : 31772925 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت درمان قسمت یا واحـد : مدیریت نظارت، اعتبار بخشی و صدور پروانه امور درمان
اسامـی افــــراد : رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی امور بیمارستانها (جناب آقای احمد میراب) شماره داخلــی : 3131
شماره مستقیم : 31773131 شمــاره فـکـس :