برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

حاکمیت بالینی

مطالب آموزشی مرتبط با دوره های برگزار شده RDCC در معاونت درمان

مطالب آموزشی مرتبط با دوره های برگزار شده RDCC در معاونت درمان
پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1398
تعداد بازدید:100

مطالب آموزشی مرتبط با دوره" وقایع ناخواسته (RCA) قطب شمالغرب کشور"- تبریز

مطالب آموزشی مرتبط با دوره" وقایع ناخواسته (RCA) قطب شمالغرب کشور"- تبریز
يکشنبه بیست و هفتم مرداد 1398
تعداد بازدید:131

نسخه جدید فرم " گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون وفراورده های آن"

نسخه جدید فرم " گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون وفراورده های آن"
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398
تعداد بازدید:1161

فرم درخواست خون شسته شده

فرم درخواست خون شسته شده
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398
تعداد بازدید:512

یکصدو چهل و پنجمین و یکصدو چهل و ششمین شماره خبرنامه مراقبت بیماریهای واگیر

یکصدو چهل و پنجمین و یکصدو چهل و ششمین شماره خبرنامه مراقبت بیماریهای واگیر
دوشنبه بیستم خرداد 1398
تعداد بازدید:76

استاندارد خرید راهبردی بیمه ای دستورالعمل تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم

ابلاغ استاندارد خرید راهبردی بیمه ای دستورالعمل تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم
يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید:80

دستورالعمل اجرایی تائید مرگ مغزی 1397

دستورالعمل اجرایی تائید مرگ مغزی 1397
پنجشنبه شانزدهم اسفند 1397
تعداد بازدید:213

بازنگری چک لیست بازرسی قبل و بعد از بروز حوادث شیمیایی و تدوین راهنمای متناظر

بازنگری چک لیست بازرسی قبل و بعد از بروز حوادث شیمیایی و تدوین راهنمای متناظر
سه شنبه چهاردهم اسفند 1397
تعداد بازدید:281

نمونه برداری آزمایشگاهی و کنترل عفونت 1397

نمونه برداری آزمایشگاهی و کنترل عفونت 1397
يکشنبه دوازدهم اسفند 1397
تعداد بازدید:286

استانداردهای استریلیزاسیون مراکز درمانی 1397

استانداردهای استریلیزاسیون مراکز درمانی 1397
يکشنبه دوازدهم اسفند 1397
تعداد بازدید:308

کارگاه آموزشی عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی 1397

کارگاه آموزشی عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی 1397
سه شنبه شانزدهم بهمن 1397
تعداد بازدید:198

ویرایش جدید کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل 1397/09/18

ویرایش جدید کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل 1397/09/18
يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید:1212

ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397

ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397
پنجشنبه بیست و نهم آذر 1397
تعداد بازدید:114

فرم ارزیابی تغذیه کودکان و نوجوانان 1397

فرم ارزیابی تغذیه کودکان و نوجوانان 1397
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397
تعداد بازدید:148

پکیج ویژه متخصصین مشمول ضریب کا 1397

پکیج ویژه متخصصین مشمول ضریب کا 1397
پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1397
تعداد بازدید:297

مطالب آموزشی مربوط به دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه 1397

سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران اهمیت نیاز به انجام برنامه استواردشیپ آنتی بیوتیک ها در ایران Antibiotic Stwardship ANTIBOTIC STEWARDSHIP2
شنبه نوزدهم آبان 1397
تعداد بازدید:804

خودارزیابی بهداشت دست 2010 - 1397/07/15

خودارزیابی بهداشت دست 2010 - 1397/07/15
پنجشنبه نوزدهم مهر 1397
تعداد بازدید:289

ابلاغ و اجرای سند نهایی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماریها 1397

ابلاغ و اجرای سند نهایی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماریها 1397
چهارشنبه هیجدهم مهر 1397
تعداد بازدید:120

مستندات اعلام نظر سازمان حفظ محیط زیست در خصوص پسماندهای عفونی 1397/04/16

مستندات اعلام نظر سازمان حفظ محیط زیست در خصوص پسماندهای عفونی 1397/04/16
چهارشنبه چهاردهم شهريور 1397
تعداد بازدید:167