پیوندها
 
 تعالی خدمات بالینی (حاکمیت بالینی) ................................................................................. {اطلاعات قبلی ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه، همچنان در آدرس balini.tbzmed.ac.ir موجود میباشد}

دستورالعمل اجرایی تائید مرگ مغزی 1397

پنجشنبه شانزدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 35

بازنگری چک لیست بازرسی قبل و بعد از بروز حوادث شیمیایی و تدوین راهنمای متناظر

سه شنبه چهاردهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 31

نمونه برداری آزمایشگاهی و کنترل عفونت 1397

يکشنبه دوازدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 51

استانداردهای استریلیزاسیون مراکز درمانی 1397

يکشنبه دوازدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 50

کارگاه آموزشی عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی 1397

سه شنبه شانزدهم بهمن 1397
تعداد بازدید: 86

ویرایش جدید کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل 1397/09/18

يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید: 111

ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397

پنجشنبه بیست و نهم آذر 1397
تعداد بازدید: 35

فرم ارزیابی تغذیه کودکان و نوجوانان 1397

چهارشنبه چهاردهم آذر 1397
تعداد بازدید: 66

پکیج ویژه متخصصین مشمول ضریب کا 1397

پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1397
تعداد بازدید: 145

مطالب آموزشی مربوط به دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه 1397

شنبه نوزدهم آبان 1397
تعداد بازدید: 131

خودارزیابی بهداشت دست 2010 - 1397/07/15

پنجشنبه نوزدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 92

ابلاغ و اجرای سند نهایی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماریها 1397

چهارشنبه هیجدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 57

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول 1397

سه شنبه هفدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 418

مستندات اعلام نظر سازمان حفظ محیط زیست در خصوص پسماندهای عفونی 1397/04/16

چهارشنبه چهاردهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 106

دستورالعمل اجساد مجهول الهویه 1397/06/06

سه شنبه سیزدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 181

تب خونریزی دهنده کریمه کونگو CCHF

شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید: 176

سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران 1397

سه شنبه یکم خرداد 1397
تعداد بازدید: 475

اسلایدهای آموزشی کنفرانس یکروزه بهداشت دست 1397/02/16

پنجشنبه بیستم ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 319

استانداردهای خدمات: - استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی - استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درم ...

يکشنبه بیست و ششم فروردين 1397
تعداد بازدید: 202

دوره آموزشی اخلاق حرفه ای

يکشنبه بیست و ششم فروردين 1397
تعداد بازدید: 362

ضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستان

سه شنبه چهاردهم فروردين 1397
تعداد بازدید: 333

چک لیست نظارت بر نحوه تبعیت مراکز درمانی از دستورالعمل فراوری مجدد ایمن وسایل پزشکی

سه شنبه هفتم فروردين 1397
تعداد بازدید: 391

دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی

سه شنبه هفتم فروردين 1397
تعداد بازدید: 402

مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته

سه شنبه هفتم فروردين 1397
تعداد بازدید: 298

دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی 1396

يکشنبه پانزدهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 1092

دستورالعمل ضوابط توزیع و مصرف داروهای مخدر 1396

يکشنبه پانزدهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 588

فرم ثبت یکسان صورتجلسات کمیته ها/ جلسات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

سه شنبه دهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 502

لزوم اخذ رضایت شخصی بیماران برای ترخیص 1396

يکشنبه هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 428

لزوم اخذ رضایت جهت بستری 1396

يکشنبه هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 407

ممنوعیت استفاده غیر متعارف از تلفن همراه در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی و تشخیصی، درمانی 1396

يکشنبه هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 385

آیین نامه فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی 1396/10/28

پنجشنبه بیست و هشتم دي 1396
تعداد بازدید: 314

فایل آموزشی ”کارگاه مدیریت خطر به روش واکنشی و مدیریت خطر به روش پیشگیرانه" و "پیوست داروهای هشدار ...

چهارشنبه بیستم دي 1396
تعداد بازدید: 429

دستورالعمل ضد عفونی سطح بالا - استریلیزاسیون دستگاه های اندوسکوپی با قابلیت انعطاف

پنجشنبه دوم آذر 1396
تعداد بازدید: 450

"مکاتبه های معرفی سایت آوای سلامت

پنجشنبه دوم آذر 1396
تعداد بازدید: 477

فلوچارت و شرح وظایف کارشناس مسئول برنامه آموزش همگانی و بیماران

پنجشنبه دوم آذر 1396
تعداد بازدید: 856

شاخص های ملی بخش اورژانس

پنجشنبه دوم آذر 1396
تعداد بازدید: 810

دستورالعمل برخورد پزشکی با حوادث شیمیائی کلر و مشتقات آن

پنجشنبه دوم آذر 1396
تعداد بازدید: 387

برنامه مراقبت از عفونت های بیمارستانی

يکشنبه سی ام مهر 1396
تعداد بازدید: 616

ویرایش دوم دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکی - 1396

چهارشنبه بیست و دوم شهريور 1396
تعداد بازدید: 872

شناسنامه و استاندارد خدمت "اعمال جراحی ایجاد کننده سوء جذب شامل انواع بای پس معده و انحراف بیلیو پان ...

سه شنبه هفدهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 425

تکمیل اطلاعات واحد CSR در فایل اکسل

يکشنبه پانزدهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 598

سیاستهای اجرایی بخش تغذیه در بیمارستان های کشور

شنبه چهاردهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 579

دستورالعمل مداخلات مربوط به بیماران مبتلا به مسمومیت با سرب

شنبه چهاردهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 474

دستورالعمل برخورد با دیس رفلکسی اتونوم در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

شنبه چهاردهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 663

دستورالعمل برخورد با تشنج پایدار

شنبه چهاردهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 891

راهکار طبابت بالینی فرایند تزریق خون

شنبه چهاردهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 858

"ضوابط مربوط به طراحی فضا با تاکید بر خواص رنگ در فضاهای درمانی به تفکیک بخش های بستری" و "جداکننده ...

شنبه سوم تير 1396
تعداد بازدید: 510

دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه لیزر پزشکی

شنبه سی ام ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 525

دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه آندوسکوپی بیمارستانی

شنبه سی ام ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 611

دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی

شنبه سی ام ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 633

دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی

شنبه سی ام ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 678

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ...

شنبه نهم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 647

تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی-2016 ، فرم بیماریابی شماره 1

سه شنبه بیست و نهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 1019

فرمت صورتجلسه کمیته های بیمارستانی

سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1395
تعداد بازدید: 1330

راهنماهای بالینی - استانداردهای قلب و عروق

يکشنبه بیست و دوم اسفند 1395
تعداد بازدید: 576

16 مورد راهکار طبابت بالینی

شنبه هفتم اسفند 1395
تعداد بازدید: 1311

استاندارد فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان 25/10/1395

سه شنبه پنجم بهمن 1395
تعداد بازدید: 920

داروهای هشدار بالا-بازنگری اول بومی سازی شده و مراحل تدوین داروهای هشدار بالا

چهارشنبه بیست و دوم دي 1395
تعداد بازدید: 779

پرونده اورژانس _19_10_1395 و مراحل تدوین و بازنگری پرونده اورژانس

چهارشنبه بیست و دوم دي 1395
تعداد بازدید: 799

فایل های "گام های اجرائی تبیین استاندارد: اعلام نتایج مقادیر بحرانی آزمایشات و رادیولوژی در بیمارستا ...

دوشنبه بیست و نهم آذر 1395
تعداد بازدید: 801

دستور العمل پيشگيري از ترومبوآمبولي- ويرايش دوم 1395/01/22 (درج دوم)

سه شنبه شانزدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 1282

دوره آموزشی و پرسش و پاسخ استانداردهای اعتباربخشی ملی ویرایش سوم سال 1395 با محوریت ایمنی و کنترل عف ...

شنبه بیست و نهم آبان 1395
تعداد بازدید: 979

راهنمای بالینی زایمان طبیعی پس از سزارین VBAC

چهارشنبه چهاردهم مهر 1395
تعداد بازدید: 1294

Autonomic_Dysreflexia_protocol

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 957

Patient Safety Leadership WalkRounds

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 1097

اصلاحیه راهنمای داروهای با هشدار بالا

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 1995

الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی تهاجمی

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 1455

بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 1413

داروهای حیات بخش و ضروری

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 2524

راهنمای پیشگیری از زخم فشاری

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 1529

راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه

شنبه سیزدهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 2009

رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران

دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1395
تعداد بازدید: 1797

ویرایش اول راهنمای معماری بخش دیالیز در بیمارستانها

دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1395
تعداد بازدید: 1133

دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395

يکشنبه بیست و چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید: 2510

دستورالعمل انتقال بیمار از مراکز درمانی

يکشنبه بیست و چهارم مرداد 1395
تعداد بازدید: 2123

فرم های انتقال بیمار بین بیمارستانی

چهارشنبه بیستم مرداد 1395
تعداد بازدید: 1924

گزارش ماهانه خطاهای پزشکی و شاخص های ایمنی

يکشنبه سوم مرداد 1395
تعداد بازدید: 1968

دستورالعمل وضعیت برگشت کیسه های خون مصرف نشده

شنبه دوازدهم تير 1395
تعداد بازدید: 976

فرم های شماره 1، 2 و3 ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بیماران ترومایی

پنجشنبه سوم تير 1395
تعداد بازدید: 952

استانداردهای فیزیوتراپی

سه شنبه هیجدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 1559
يکشنبه شانزدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 1065
چهارشنبه دوازدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 1294
يکشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 1529
سه شنبه چهاردهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 4864
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 917
چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1395
تعداد بازدید: 1110
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1395
تعداد بازدید: 3484
شنبه بیست و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 3548
جمعه بیستم فروردين 1395
تعداد بازدید: 1387
آرشیو Print RSS
 
 پیوندها