برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با tbzmed

سیستم های Pacs

مطالب/ سیستم های Pacs

                           
      سیستم های Pacs سیستم های Pacs
سه شنبه 15 اسفند 1396
فرمت صورتجلسه کمیته های بیمارستانی

مطالب/ فرمت صورتجلسه کمیته های بیمارستانی

                           
      فرمت صورتجلسه کمیته های بیمارستانی فرمت صورتجلسه کمیته های بیمارستانی
سه شنبه 24 اسفند 1395