لینکها
 
  اموربیماران خاص

واحد بيماران خاص
آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی 1396-12-06 

نامه و دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی 1396  

  دريافت فايل نرم افزار کفايت دياليز - کليک کنيد

   دريافت فايل نرم افزار بخش دياليز - کليک کنيد

  دريافت فايل نرم افزار بيماران دياليز - کليک کنيد

  دريافت فايل نرم افزار جلسات دياليز - کليک کنيد
 

بيماريهاي خاص وپيوند اعضا

آدرس:تبريز خيابان گل گشت  جنب سازمان مرکزي ساختمان شماره 4 طبقه سوم

تلفن:09144159333-04113356539

پست الکترونيکي :B_khas@tbzmed.ac.ir    

 

معرفي:

بيماريهاي خاص به جمعي از بيماريها اطلاق مي شود که صعب ا لعلاج بوده و قابل درمان نمي باشند     ولازم است بيماران تا  آخر عمر خويش تحت مراقبت هاي خاص قرار گيرند لذادر همين راستا لزوم حما يت همه جانبه بويژه    در امور درمان و داروها را مي طلبد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بيماريهاي تالاسمي    ، هموفيلي ، نارسايي مزمن کليوي تحت دياليز را بعنوان بيما ريهاي خاص در نظر گرفته در امور درمان حمايت مي نمايد و برنامه هايي در آينده وجود دارد تا بتواند در صورت تامين اعتبارات بيماريهاي    MSرا هم تحت پوشش قراردهند.

مرکز مديريت پيوند و بيما ريهاي خاص وزارت در راستاي حمايت از بيماران سرطاني هم براي افراد بي بضاعت تخفيفاتي را در امر بستري و راديوترابيواعمال جراحي در مراکز دولتي درنظر گرفته است.

شرح وظايف واحد بيماران خاص و پيوند   :

1-معرفي بيماران دياليزي به مراکز دياليز استان

2-سياست گذاري جهت توسعه بخشهاي بيماران خاص اعم از دياليز  هموفيلي وتالاسمي

3-هماهنگي مکاتبات مختلف ومرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص

4-هماهنگي و ارتباط با ارگانهاي غير دولتي در رابطه با بيماريهاي خاص مثل بنياد بيماران خاص, انجمن حمايت از بيماران کليوي , تالاسمي ,کانون  هموفيلي

5-بازديد ونظارت بر مراکز دياليز وپيوند

6-بازديد ونظارت بر مراکز هموفيلي و تالاسمي

7-پيگيري ليست بيماران در انتظار پيوند کليه

8-هماهنگي با گروه تاييد مرگ مغزي

9-هماهنگي با استانهاي مجاور در خصوص فراهم آوري اعضاي پيوندي

10-انجام فعاليتهاي آماري و تعيين اولويتهاي فضاهاي فيزيکي ,تجهيزات,ونيروي انساني

11-هماهنگي با وزارت بهداشت ومرکز مديريت پيوند جهت تامين داروهاي بيماران خاص

 

نوشته شده توسط   مهندس ابهری - معاونت درمان
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل فرستنده :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  
 
 پیوندها