برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

اموربیماران خاص

واحد بيماران خاص

شرایط احراز مسئول فنی مراکز جامع دیالیز 1397     

آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی 1396-12-06 

نامه و دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی 1396  

  دريافت فايل نرم افزار کفايت دياليز - کليک کنيد

   دريافت فايل نرم افزار بخش دياليز - کليک کنيد

  دريافت فايل نرم افزار بيماران دياليز - کليک کنيد

  دريافت فايل نرم افزار جلسات دياليز - کليک کنيد

اداره بیماریهاوپیوند

آدرس:تبريز خيابان گل گشت  جنب سازمان مرکزي ساختمان معاونت درمان

تلفن: 04133356420

پست الکترونيکي :B_khas@tbzmed.ac.ir    

 

معرفي:

بيماريهاي خاص به جمعي از بيماريها اطلاق مي شود که صعب ا لعلاج بوده و قابل درمان نمي باشند     ولازم است بيماران تا  آخر عمر خويش تحت مراقبت هاي خاص قرار گيرند لذادر همين راستا لزوم حما يت همه جانبه بويژه    در امور درمان و داروها را مي طلبد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بيماريهاي تالاسمي    ، هموفيلي ، نارسايي مزمن کليوي تحت دياليز ،ام اس ، ای بی وموکوپلی ساکاریدوزرا بعنوان بيما ريهاي خاص در نظر گرفته ودر امور درمان حمايت مي نمايد .

مرکز مديريت پيوند و بيما ريهاي خاص وزارت در راستاي حمايت از بيماران سرطاني وصعب العلاج هم براي افراد بي بضاعت تخفيفاتي را در امر بستري و راديوترابي واعمال جراحي در مراکز دولتي درنظر گرفته است.

شرح وظايف واحد اداره بیماریها و پيوند   :

1- معرفي بيماران دياليزي به مراکز دياليز استان

2-سياست گذاري جهت توسعه بخشهاي بيماران خاص اعم از دياليز  هموفيلي وتالاسمي

3-هماهنگي مکاتبات مختلف ومرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص

4-هماهنگي و ارتباط با ارگانهاي غير دولتي در رابطه با بيماريهاي خاص مثل بنياد بيماران خاص, انجمن حمايت از بيماران کليوي , تالاسمي ,کانون  هموفيلي

5-بازديد ونظارت بر مراکز دياليز وپیوند و هموفيلي و تالاسمي

6-پيگيري ليست بيماران در انتظار پيوند کليه

7-هماهنگي با گروه تاييد مرگ مغزي

8-هماهنگي با استانهاي مجاور در خصوص فراهم آوري اعضاي پيوندي

9-انجام فعاليتهاي آماري و تعيين اولويتهاي فضاهاي فيزيکي ,تجهيزات,ونيروي انساني

-10-هماهنگي با وزارت بهداشت ومرکز مديريت پيوند جهت تامين داروهاي بيماران خاص

-11- برگزاری کارگاههای آموزشی دستورالعمل های مرتبط بابیماران

-12- کارشناسی وبررسی شکایات ارجاعی به واحد