برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

کنترل عفونت

شنبه هشتم خرداد 1400
تعداد بازدید:0

الزام ثبت داده های بیماران بستری مشکوک/ محتمل/ قطعی کووید در سامانه HSC در تعطیلات نوروزی

سه شنبه بیست و ششم اسفند 1399
تعداد بازدید:2
پنجشنبه بیست و یکم اسفند 1399
تعداد بازدید:2

دستورالعمل اقدامات تشدید یافته مراقبت کووید19 در مواجه با تغییرات ژننیکی ویروس کرونا

چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید:9

الزامات سلامت محیط و کار در برنامه ملی واکسیناسیون کووید-19

چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید:5

دستورالعمل کشوری تولارمی

چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید:12

صورتجلسه کمیته علمی دانشگاه پزشکی

شنبه پانزدهم آذر 1399
تعداد بازدید:14

"پلاسما درمانی در کووید -19"

سه شنبه بیست و هفتم آبان 1399
تعداد بازدید:16

دستورالعمل بازبینی مجدد استفاده از هموپرفیوژن در زمان کووید- 19

شنبه بیست و چهارم آبان 1399
تعداد بازدید:15

دستورالعمل های مدیریت بیماری های حاد تنفسی در بیمارستان

شنبه بیست و چهارم آبان 1399
تعداد بازدید:12
چهارشنبه بیست و یکم آبان 1399
تعداد بازدید:21
چهارشنبه بیست و یکم آبان 1399
تعداد بازدید:15
چهارشنبه بیست و یکم آبان 1399
تعداد بازدید:199

ابلاغ دستورالعمل توزیع، تجویز و مصرف داروی رمدسیویر

سه شنبه بیست و نهم مهر 1399
تعداد بازدید:66

ابلاغ نسخه چهارم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در کودکان

شنبه پنجم مهر 1399
تعداد بازدید:13

دستورالعملها و راهنماهای بالینی وزارت متبوعه سال99 –استانداردهای درمان اختلالات کف لگن

شنبه پنجم مهر 1399
تعداد بازدید:14

دستورالعمل تجویز و مصرف تیگسیکلین

پنجشنبه ششم شهريور 1399
تعداد بازدید:12

ابلاغ نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری به انضمام راهنمای تریاژ مادر باردار در بیماری COVID-19

پنجشنبه ششم شهريور 1399
تعداد بازدید:59

گروه های هدف تشخیص آزمایشگاهی در موارد سرپایی مشکوک به کووید 19

پنجشنبه ششم شهريور 1399
تعداد بازدید:11