اعتبارات و ردیف های وزارتی

معرفی
این واحد به منظور کمک به بیماران مصدومین سوانح و  حوادث ترافیکی ، نیازمندان ، روانی ، سوختگی ، مسمومین ، سرطانی و بیماران خاص از بابت هزینه درمان   ، موظف است اطلاعات بیماران مذکور را که از سوی مراکز آموزشی درمانی و درمانی ، بیمارستانهای دولتی غیر دانشگاهی و بیمارستانهای خصوصی که در  سامانه های وزارتی ثبت می گردند بصورت منظم و دقیق از لحاظ ثبت صحیح و بروز بودن کنترل ، تا از ردیفهای متمرکز وزارتی که به شرح ذیل آمده بموقع جذب اعتبار کند .
شرح وظایف :
    کنترل مرتب سامانه  های وزارتی مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی ، بیماران خاص ، سرطانی ، نیازمندان ، روانی ، سوختگی و مسمومین از نظر ثبت صحیح و بموقع از سوی بیمارستانهای دولتی ، مراکز درمانی تابعه دانشگاه ، بیمارستانهای خصوصی و سایر واحدهای دانشگاهی (داروخانه استاد شهریار هلال احمر و داروخانه دانشکده داروسازی ، دانشکده توانبخشی و بیمارستان دانشکده دندانپزشکی )
    جمع آوری پرونده های مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی  مراکز آموزشی درمانی ، درمانی و بیمارستانهای خصوصی استان به صورت سه ماهه و ارسال به وزارتخانه جهت بررسی از سوی بیمه ها
    کنترل هزینه تصادفات از سیستم HIS بیمارستان از مسئولین حسابداری مراکز و مقایسه با سامانه تصادفات
    آموزش به همکاران مراکز در خصوص نحوه ثبت  و گزارشگیری از سامانه های وزارتی
    اخذ گزارش  سه ماهه از سامانه  های وزارتی و ثبت در برنامه Access
    بروز رسانی برنامه Access در هر دوره تخصیص اعتبار
    پیگیری اعتبارات  ردیفهای متمرکز وزارتی  از وزارت متبوع و همخوانی هزینه های ارسالی با تخصیصی بصورت حضوری با رئیس بودجه وزارتخانه
    دریافت حواله و تهیه گزارش از سامانه  های وزارتی و تخصیص اعتبار به مراکز و ابلاغ به معاونت توسعه و مدیریت  منابع دانشگاه
    پاسخگویی به مسئولین حسابداری مراکز در خصوص هزینه کرد و دریافتی از ردیف های متمرکز وزارتی  و تهیه گزارش از هزینه کرد و اعتبار و ارائه به مسئولین واحدها
    پاسخگویی به  سوالات نمایندگان بند ب ماده 37 در خصوص مشکلات سامانه و سوالات پیش آمده در پذیرش مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی
    پاسخگویی و راهنمایی تلفنی و حضوری به ارباب رجوع های مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی  و بیماران بی بضاعت
    ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های وزراتی به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه ( خصوصی و دولتی )
    ارسال نتایج بررسی اسناد تصادفات توسط واحد بیمه ای به کلیه مراکز استان و پیگیری مرتب در خصوص ثبت صحیح و دقیق اطلاعات در سامانه
    تهیه گزارش و ارائه به معاون محترم درمان و قائم مقام محترم درمان
    پاسخگویی به نامه های دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در خصوص مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی
    همکاری با واحد بودجه معاونت توسعه و مدیریت  منابع دانشگاه در خصوص ابلاغ ردیفهای اعتباری
    ابلاغ اعتبارات متفرقه در خصوص خرید دستگاه و تجهیز بیمارستان
    همکاری با دانشجویان معرفی شده از سوی دانشکده  ها در خصوص طرح های تحقیقاتی
    ثبت اعتبارات توزیع شده از سوی وزارت طرح نظام سلامت ( کاهش فرانشیز پرداختی و  حمایت از بیماران صعب العلاج ، اورژانس هوایی ، ترویج زایمان طبیعی ، فراهم آوری اعضا پیوندی ،حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانها ، برنامه ارتقا کیفیت هتلینگ و ارتقای کیفیت خدمات ویزیت ) در برنامه Access
    تهیه گزارش از  اعتبارات  توزیع شده از بابت  طرح نظام سلامت و ارائه به معاون محترم درمان و قائم مقام محترم درمان
    پیگیری ثبت بموقع گزارش توزیع سلامت  در سامانه hse  

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول : زهره تقی زاده فر
آدرس : تبریز انتهای خیابان گلگشت جنب باشگاه اساتید ساختمان شماره 4 معاونت درمان طبقه دوم اتاق 204
شماره تماس : 33356036- 09144352113
E-mail : darman.etebar@tbzmed.ac.ir
 

اعتبارات متمرکز وزارتی

ردیف 3-129000
برنامه 30303 درمان بیماران مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی
برنامه 30322 درمان بیماران سوختگی
برنامه 30323 درمان بیماران روانی
برنامه 30324 درمان بیماران نیازمند
برنامه 30325 درمان بیماران مصدومین غیر ترافیکی ( مسمومین )

ردیف 6-129450
برنامه 30303 درمان بیماران سرطانی
برنامه 30303 درمان بیماران سرطان سینه
برنامه 30303 درمان بیماران خاص ( تالاسمی ، هموفیلی ، دیالیزی و ام اس )
برنامه 30303  بابت پیوند اعضاء

ردیف4-129450
برنامه 30301 درمان بیماران دیابتی و قلبی عروقی ( خدمات دارویی )
برنامه 30318 درمان بیماران دیابتی و قلبی عروقی ( مدیریت بیماریها )

 

آدرس سایتهای وزارتی :

بند ب ماده 37 مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی :       92.health.gov.ir/sites/1396

شهرستان

بیمارستان

نوع بیمارستان

تبريز

امام رضا (ع)

دولتي

تبريز

شهدا

دولتي

تبريز

الزهراء (س)

دولتي

تبريز

رازي

دولتي

تبريز

سينا

دولتي

تبريز

شهيد مدني

دولتي

تبريز

طالقاني

دولتي

تبريز

علوي

دولتي

تبريز

كودكان

دولتي

تبريز

نيكو كاري

دولتي

تبريز

29 بهمن

تامين اجتماعي

تبريز

استاد عالي نسب

تامين اجتماعي

تبريز

522 ارتش

ارتش و نيروي انتظامي

تبریز

منطقه ای الغدیر

نيروي انتظامي

تبريز

زكريا

دانشگاه آزاد اسلامی

تبريز

شهيد محلاتي

سپاه

تبريز

بهبود

خصوصي

تبريز

شفا

خصوصي

تبريز

شمس

خصوصي

تبريز

شهريار

خصوصي

تبريز

نور نجات

خصوصي

تبریز

پزشکان ولیعصر

خصوصي

تبريز

اميرالمومنين (ع)

خيريه

آذر شهر

شهيد مدني

دولتي

اسكو

امام خمینی (ره)

دولتي

اهر

باقرالعلوم

دولتي

بستان آباد

استاد شهريار

دولتي

بناب

امام خمینی (ره)

دولتي

بناب

شهدا

دولتي

سراب

امام خمینی (ره)

دولتي

شبستر

فاطمیه 92 تختخوابی

دولتي

عجب شير

امام خمینی (ره)

دولتي

كليبر

امام خمینی (ره)

دولتي

چاراویماق

امیرالمومنین (ع)

دولتي

مرند

حجت کوه کمری

دولتي

ملكان

فارابي

دولتي

ميانه

امام خمینی (ره)

دولتي

میانه

خاتم الانبياء

دولتي

هادی شهر

دکتر ساجدی

دولتي

هريس

32 تختخوابه

دولتي

هشترود

امام حسين

دولتي

ورزقان

علامه جعفری

دولتي

 

 

 

 

 


 

 

بیماران نیازمند ، سوختگی ، روانی ، مسمومین  و سرطانی:

 medcare.health.gov.ir

بیماران نیازمند

شهرستان

بیمارستان

تبريز

امام رضا (ع)

تبريز

شهدا

تبريز

الزهراء (س)

تبريز

رازي

تبريز

سينا

تبريز

شهيد مدني

تبريز

طالقاني

تبريز

علوي

تبريز

كودكان

تبريز

نيكو كاري

تبريز

اسد آبادی

آذر شهر

شهيد مدني

اسكو

امام خمینی (ره)

اهر

باقرالعلوم

بستان آباد

استاد شهريار

بناب

امام خمینی (ره)

شهدا

سراب

امام خمینی (ره)

شبستر

فاطمیه 92 تختخوابی

عجب شير

امام خمینی (ره)

كليبر

امام خمینی (ره)

چاراویماق

امیرالمومنین (ع)

مرند

حجت کوه کمری

ملكان

فارابي

میانه

خاتم الانبياء

هادی شهر

دکتر ساجدی

هريس

32 تختخوابه

هشترود

امام حسين

ورزقان

علامه جعفری

بیماران روانی

تبریز

رازی

بیماران سوختگی و مسمومین

تبریز

سینا

بیماران سرطانی

تبریز

امام رضا (ع)

کودکان

 
 

بیماران خاص ( تالاسمی ، هموفیلی ، دیالیز خونی ، دیالیز صفاقی و ام اس ):

                                   http://medcare.health.gov.ir/hospman/dtsd                                                                                                                        

شهرستان

بیمارستان

تبريز

امام رضا (ع)

تبريز

رازي

تبريز

سينا

تبريز

شهيد مدني

تبريز

كودكان

تبریز

522 ارتش

تبريز

شهيد محلاتي

تبريز

29بهمن

تبريز

امیرالمومنین (ع)

تبريز

دانشکده توانبخشی

تبريز

دانشکده داروسازی

تبريز

استاد شهریار هلال احمر

آذر شهر

شهيد مدني

اسكو

امام خمینی (ره)

اهر

باقرالعلوم

بستان آباد

استاد شهريار

بناب

امام خمینی (ره)

شهدا ء

سراب

امام خمینی (ره)

شبستر

فاطمیه 92 تختخوابی

عجب شير

امام خمینی (ره)

كليبر

امام خمینی (ره)

مرند

حجت کوه کمری

ملكان

فارابي

ميانه

امام خمینی (ره)

هادی شهر

دکتر ساجدی

هشترود

امام حسين