برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان


رئیس اداره: آقای دکتر کاظم محدث نیا

نظارت بر سیستم های درمانی با توجه به مشتری ارزشمندی که مهمترین موجودی خود، یعنی جان خود را در اختیار سیستم درمانی قرار داده است اهمیت دو چندانی پیدا می کند.
عمده فعالیت اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان ، کمک به پیشبرد اهداف نظام سلامت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نظام سلامت می باشد. به دلیل کلان شهربودن تبریز ، عدم نظارت مناسب بر مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در آن می تواند وقایع ناگواری را به دنبال داشته باشد. تعداد بسیار زیاد مراکز درمانی، مطب هاو موسسات پزشکی و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی مردم  و از طرفی تعدد انواع خدمات مجاز وگاهی غیر مجاز  همگی موید این موضوع می باشد که نظارت با اعمال مدیریتی قوی و برنامه ریزی دقیق و بکارگیری نیروهای معتمد و متعهد ضرورتی اجتناب ناپذیراست. پرسنل این حوزه همواره در مسیر خداپسندانه به امر بازرسی و نظارت مشغول می باشند.

بخشی از شرح وظایف و عملکرد اداره نظارت و بازرسی به شرح زیر می باشد :
1-  انجام نظارت و پایش عملکرد مراکز پزشکی ، درمانی ، مراکز جراحی محدود ،درمانگاهها، مطب ها، دفاتر کار و سایر موسسات پزشکی
2-  تهیه برنامه عملیاتی و زمان بندی جهت نظارت بر نحوه عملکرد کلیه مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی . 
3-     راهنمایی مراکز جهت اصلاح اشکالات و انطباق شرایط با آیین نامه ها و در صورت لزوم تذکر شفاهی یا کتبی
4-  بررسی گزارش بازدیدهای نظارتی انجام شده، حسب مورد ارسال پرونده به کمیسیون ماده 11 تعزیرات یا به سازمان نظام پزشکی یا دادسرای ویژه جرائم پزشکی .
5-     نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و اعلام شده .
6-     بازدید از مراکز از نظر فضا ، تجهیزات و شرایط لازم ، برای اخذ موافقت اصولی ،پروانه بهره برداری و تمدید پروانه یا مجوز(دفاتر وموسسات پزشکی) .
7-     صدور تائیدیه ها و گواهی فعالیت مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در درمانگاهها ومطب
8-     تعامل با سایر سازمانها از جمله سازمان نظام پزشکی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، دادسرای جرائم پزشکی و سازمان های بیمه گر به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر جهت تسریع و تسهیل در انجام امور نظارتی .
9-بررسی و رسیدگی به شکایات واصله از سوی افراد حقیقی و یا نهادها و سازمانهای ذیربط در مورد تخلفات مراکز جراحی ، درمانگاهها، مطب ها، دفاتر کار و سایر موسسات پزشکی. 
 10-انجام مکاتبات و استعلامات  با  وزارت متبوع ، سازمان نظام پزشکی و سایر دانشگاهها 
11 - کشف فعالیت های غیر مجاز درمانی و برخورد با این فعالیت ها و تعطیلی مراکز غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح
12- آموزش و توانمند سازی همکاران و کارشناسان نظارت ستادی و شهرستانها .