لینکها
 
  نظارت بر درمان

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی کارشناسان نظارت بر درمان استان


لیست پرسنل همکاران اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان  

ابلاغ استانداردهاي اپتومتري به كليه مراكز -اسفند94

کارت موقت بستری درمانگاهها

چک لیست نظارت بر مراکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری

نرم افزاربازديد شهرستانها سال 93

چک لیست ارزیابی بخش پذیرش

چک لیست ارزیابی اورژانس

چک لیستهای نظارتی استان فارس

شماره تلفن واحد نظارت بر درمان :        3377967 - 0411

 دانلودنرم افزار آماربازدید وثبت فعالیتهای سال 1391

دانلودنرم افزاربازدیدکارشناسان شهرستان تبریز

چک لیستهای نظارتی مربوط به درمانگاه ، موسسات درمانی ، مطب و دفاترکار :
 

چك ليست نظارت بر مراکز ناباروری  1394/10/10 NEW

چک لیست نظارت بردرمانگاه پوست ومو  1394/10/10 NEW

چک لیست نظارت برمراکز طب کار  1394/10/10 NEW

چک لیست نظارت برمراکز مراقبت درمنزل  1394/10/10 NEW


                 چک لیست بازدیداز مراکز عینک طبی

                 چک لیست بازدید از مراکز فیزیوتراپی                               فرم جدید 92/7/15

                 چک لیست بازدیداز مراکز آمبولانس خصوصی

                 چک لیست بازدیداز دفترکاربهداران تجربی دندان
 
                 چک لیست بازدیداز مطب پزشکان

                  چک لیست بازدیداز دفاترکاردندانسازان تبصره  5

                  چک لیست بازدیداز مراکز جراحی محدود  1

                   چک لیست بازدیداز مراکز جراحی محدود 2

                   چک لیست بازدیداز مطب دندانپزشکان

                   چک لیست بازدیداز دفاترکارکمک دندانپزشکان تجربی

                   چک لیست بازدیداز مراکز سوءمصرف مواد

                   چک لیست بازدیداز مراکز کاردرمانی

                   چک لیست بازدیداز مراکز گفتاردرمانی

                   چک لیست بازدیداز لابراتوارهای پروتزدندان

                   چک لیست بازدیداز دفاترکارمامائی

                   چک لیست بازدیداز مراکز ناباروری

                   چک لیست بازرسی دفتر ارزیابی شنوایی

                   چک لیست یازدید از دفاترکارمشاوره تغذیه

                   چک لیست یازدید از واحدهای تزریقات وپانسمان

                   چک لیست یازدید از درمانگاهها - ویرایش جدید

                   چک لیست یازدید از عطاریها

                   چک لیست یازدید از مراکز پرتوپزشکی 
نوشته شده توسط   مهندس ابهری - معاونت درمان
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل فرستنده :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  
 
 پیوندها