برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 21 شهريور 1397
کد 1243

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی کارشناسان نظارت بر درمان استان

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی کارشناسان نظارت بر درمان استان
اولین جلسه شورای هماهنگی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه در روز دوشنبه مورخه 26/6/97  در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید. ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر صومی و معاون محترم درمان جناب آقای دکتر پورفتحی ضمن حضور در ابتدای جلسه بیانات ارزشمندی ایراد نمودند. این نشست به ریاست جناب آقای دکتر شیخ مدیر محترم نظارت و اعتباربخشی امور درمان و با حضور رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان جناب آقای دکتر محدث نیا و کارشناسان نظارت بر درمان شهرستانها و ستاد معاونت درمان و به منظور هماهنگی بیشتر و ایجاد وحدت رویه، بیان اهداف و فرایند نظارت، تبیین برنامه عملیاتی سال 97 و 97 الی 1400  حوزه معاونت درمان برگزار گردید . در این نشست همچنین مسائل و مشکلات حقوقی حوزه نظارت در حضور مهمان ویژه جلسه جناب آقای ابراهیم صومی مدیریت محترم ارزیابی عملکرد و بازرسی و پاسخگوئی به شکایات مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.