برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

بازدیدهای تعالی بالینی

بازدید مدیریتی مورخه 11/8/98 از بیمارستانهای حجت کوه کمری و رازی شهرستان مرند

دوشنبه بیستم آبان 1398
تعداد بازدید:15