برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

بازدیدهای تعالی بالینی

بازدید مدیریتی اورژانس بیمارستانی

يکشنبه سوم فروردين 1399
تعداد بازدید:5

بازدید های نظارتی اداره اورژانس بیمارستانی در خصوص مقابله با بحران بیماری کرونا

سه شنبه سیزدهم اسفند 1398
تعداد بازدید:7

بازدید مدیریتی معاون محترم درمان و رئیس اداره اورژانس بیمارستانی از بیمارستان حجت کوه کمری شهرستان مرند _مورخه ۹۸/۱۱/۲۱ دوشنبه

يکشنبه چهارم اسفند 1398
تعداد بازدید:4

جلسه ساماندهی انتقال بیماران اعزامی از مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع)

يکشنبه چهارم اسفند 1398
تعداد بازدید:2

کمیته دانشگاهی ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی مورخه ۹۸/۱۱/۲۳چهارشنبه

يکشنبه چهارم اسفند 1398
تعداد بازدید:3

جلسه آموزشی در خصوص آمادگی جهت بیماری کرونا ویروس در بیمارستان ولیعصر تبریز مورخه ۹۷/۱۱/۲۷

يکشنبه چهارم اسفند 1398
تعداد بازدید:5

جشن روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی طالقانی تبریز مورخه 12/10/98

چهارشنبه بیست و پنجم دي 1398
تعداد بازدید:6

بازدیدهای مدیریتی بخشهای اورژانس بیمارستانی مراکز درمانی سطح استان

چهارشنبه بیست و پنجم دي 1398
تعداد بازدید:10

بازدید مدیریتی مورخه 11/8/98 از بیمارستانهای حجت کوه کمری و رازی شهرستان مرند

دوشنبه بیستم آبان 1398
تعداد بازدید:25