مطالب

ونتيلاتور و مدهای مختلف تنفسی 2

ونتيلاتور و مدهای مختلف تنفسی 2
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 288

ونتيلاتور و مدهای مختلف تنفسی 1

ونتيلاتور و مدهای مختلف تنفسی 1
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 403

نحوه نگهداری دستگاه های آزمایشگاهی

نحوه نگهداری دستگاه های آزمایشگاهی
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 293

کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 379

دستگاه های امحاء زباله بیمارستانی

دستگاه های امحاء زباله بیمارستانی
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 281

ایمنی عمومی و الکتریکی تجهیزات پزشکی 2

ایمنی عمومی و الکتریکی تجهیزات پزشکی 2
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 268

ایمنی عمومی و الکتریکی تجهیزات پزشکی 1

ایمنی عمومی و الکتریکی تجهیزات پزشکی 1
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 264

آشنایی با ضوابط خدمات پس از فروش

آشنایی با ضوابط خدمات پس از فروش
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 224

آشنایی با برخی دستگاه های چشم پزشکی

آشنایی با برخی دستگاه های چشم پزشکی
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 277

استاندارد های تجهیزات پزشکی

استاندارد های تجهیزات پزشکی
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 274
آرشیو Print RSS
 
 آگهی های دستی