برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها

اعتبار بخشی

ابلاغ کتاب راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران –سال 1401

پیرو ابلاغ دستورالعمل اعتباربخشی دور پنجم بیمارستانهای کشور..
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
سه شنبه بیست و یکم ارديبهشت 1400
دوشنبه پانزدهم دي 1399

ابلاغ شاخص های جهار گانه مناسب سازی فضاها و اماکن درمانی استان

با عنایت به ضرورت اجرای استانداردسازی و مناسب سازی فضاها و اماکن درمانی...
دوشنبه پانزدهم دي 1399
سه شنبه بیست و پنجم آذر 1399