برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

اعتبار بخشی

ابلاغ کتاب راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران –سال 1401

پیرو ابلاغ دستورالعمل اعتباربخشی دور پنجم بیمارستانهای کشور..
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
سه شنبه بیست و یکم ارديبهشت 1400
دوشنبه پانزدهم دي 1399

ابلاغ شاخص های جهار گانه مناسب سازی فضاها و اماکن درمانی استان

با عنایت به ضرورت اجرای استانداردسازی و مناسب سازی فضاها و اماکن درمانی...
دوشنبه پانزدهم دي 1399
سه شنبه بیست و پنجم آذر 1399