مطالب

تالیف کتاب رویکرد مهندسی پزشکی در مهندسی بیمارستان

ویراست اول کتاب استاندارد تجهیز و توسعه بیمارستان..
يکشنبه دوم خرداد 1400
تعداد بازدید: 50

برگزاری سمینار آموزشی سیستم های یکپارچه بیمارستانی

برگزاری سمینار آموزشی سیستم های یکپارچه بیمارستانی
شنبه بیست و پنجم آبان 1398
تعداد بازدید: 32

طرح ساماندهی چیدمان تجهیزات پزشکی در بخش های حیاتی بیمارستان - مهندس محمدرضا سرایی 1397

طرح ساماندهی چیدمان تجهیزات پزشکی در بخش های حیاتی بیمارستان - مهندس محمدرضا سرایی 1397
دوشنبه سیزدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 157

ابلاغ آقای مهندس سید حسین صفوی بعنوان مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو 1397

ابلاغ آقای مهندس سید حسین صفوی بعنوان مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو 1397
پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1397
تعداد بازدید: 805

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های مانیتورینگ قلبی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های مانیتورینگ قلبی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
يکشنبه شانزدهم دي 1397
تعداد بازدید: 81

کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع وتجهیزات 1397

کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع وتجهیزات 1397
يکشنبه یازدهم آذر 1397
تعداد بازدید: 65

طرح ساماندهی مدیریت تامین، نگهداشـت و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بیمارستان- مهندس محمدرضا سرایی

طرح ساماندهی مدیریت تامین، نگهداشـت و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بیمارستان - مهندس محمدرضا سرایی
شنبه دهم آذر 1397
تعداد بازدید: 95

طراحی محاسبه گر ظرفیت سنجی اکسیژن بیمارستان توسط محمدرضا سرایی کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت درمان دا ...

طراحی محاسبه گر ظرفیت سنجی اکسیژن بیمارستان توسط مهندس محمدرضا سرایی کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه
چهارشنبه سی ام آبان 1397
تعداد بازدید: 443

تالیف کتاب استاندارد تجهیز و توسعه بیمارستان توسط دکتر علی تقی زادیه، مهندس محمدرضاسرایی و همکاران م ...

تالیف کتاب استاندارد تجهیز و توسعه بیمارستان توسط دکتر علی تقی زادیه، مهندس محمدرضا سرایی و همکاران مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سه شنبه یکم آبان 1397
تعداد بازدید: 242

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های فتال مانیتورینگ توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های فتال مانیتورینگ توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
چهارشنبه شانزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 267

برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه سیزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 285

برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
يکشنبه سیزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 304

برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان

برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان
يکشنبه سیزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 237
آرشیو Print RSS
 
  پیوندها