برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

مامایی

"مادران باردار شاغل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی"

پنجشنبه ششم شهريور 1399
تعداد بازدید:40

کیسهای مرگ مادری

پنجشنبه ششم شهريور 1399
تعداد بازدید:38

به استناد راهنمای اجرایی ارایه خدمت بستن لوله های رحمی ضمیمه دستور عمل کشوری مراقبت باروری ویژه

پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1399
تعداد بازدید:15

راهنمای مراقبت از نوزاد متولد از مادر مشکوک یا مبتلا به بیماری کووید 19

يکشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید:68

ویدیوکنفرانس مدیریت مادران باردارمشکوک به کورونا

دوشنبه نوزدهم اسفند 1398
تعداد بازدید:35

نشست ویدیو کنفرانس بانک شیر مادر

دوشنبه نهم دي 1398
تعداد بازدید:21

کتابچه پرتکلهای 4 علت شایع مرگ مادر و فرم درمانگاهی مادران پرخطر

دوشنبه بیست و هفتم آبان 1398
تعداد بازدید:81

دستورالعمل کشوری دوشیدن و ذخیره شیر مادر و استفاده از شیردوش در بیمارستانها

پنجشنبه شانزدهم آبان 1398
تعداد بازدید:105

درسنامه احیای نوزاد ( ویرایش هفتم)- بسته خدمتی مراقبت تسکینی و مراقبت تکاملی نوزادان

يکشنبه چهاردهم مهر 1398
تعداد بازدید:1083

دوره سوم کارگاه مهارت آموزی پرستاران NICU در خصوص تغذیه با شیر مادر برا ی نوزادان نارس

دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید:38

استاندارد خدمات آمینوسنتز، کوردوسنتز و CVS

دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید:42

گزارش کشوری نتایج ارزیابی اجرای دستورالمل برقراری تماس پوست با پوست مادر ونوزاد

يکشنبه هفدهم شهريور 1398
تعداد بازدید:23

تاریخچه موارد مرگ مادری سالهای اخیر

دوشنبه یازدهم شهريور 1398
تعداد بازدید:42

ابلاغ فرم ارزیابی خطر ترومبو امبولی وریدی

دوشنبه چهارم شهريور 1398
تعداد بازدید:401

پیوست راهنمای مدیریت سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان

دوشنبه چهارم شهريور 1398
تعداد بازدید:30

پروتکل مدیریت خونریزی مامایی

دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید:178

  واحد مامایی

   

  آیین نامه  استاندارد دفاتر کار مامایی 1397  
  .............................................................................................

  گزارش کشوری ارزیابی اجرای دستوالعمل برقراری پوست با پوست مادر و نوزاد پس از تولد 1397

  ..............................................................................................
  گزارش برگزاری دوره اول کارگاههای مهارت آموزی زایمان طبیعی 1397

  کارگاه توانمند سازی و مهارت آموزش "ECG" برای پرسنل مامایی مراکز تابعه استان 1397
  ..............................................................................................

  مطالب ارائه شده در کارگاه عفونت های بارداری 1397:  

  crs

  HPV

  Prenatal HIV,HBV

  torch 3

  torch

  UTI

  پوست پارتوم عفونتها


  ..............................................................................................

  دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397     


  پیوست های مربوطه (کلیک کنیک)

  ..............................................................................................

  اسلایدهای آموزشی از سری آموزشهای مهارتهای بالینی زایمان طبیعی  
  فشار خون بارداری ، پیشگیری و درمان
  کنترل خونریزی های  پس از زایمان
  دیستوشی های زایمانی
  تشخیص و کنترل دیسترس های جنینی - بخش یک
  تشخیص و کنترل دیسترس های جنینی - بخش دو


  یکسان سازی فرم های بلوک زایمان 29-09-1393    
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   


   
  دستورالعمل ثبت  آن لاين زايمانها درسال 1392                  فایل یک                    فایل دو