برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

واحد مامایی

 

آیین نامه  استاندارد دفاتر کار مامایی 1397  
.............................................................................................

گزارش کشوری ارزیابی اجرای دستوالعمل برقراری پوست با پوست مادر و نوزاد پس از تولد 1397

..............................................................................................
گزارش برگزاری دوره اول کارگاههای مهارت آموزی زایمان طبیعی 1397

کارگاه توانمند سازی و مهارت آموزش "ECG" برای پرسنل مامایی مراکز تابعه استان 1397
..............................................................................................

مطالب ارائه شده در کارگاه عفونت های بارداری 1397:  

crs

HPV

Prenatal HIV,HBV

torch 3

torch

UTI

پوست پارتوم عفونتها


..............................................................................................

دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397     


پیوست های مربوطه (کلیک کنیک)

..............................................................................................

اسلایدهای آموزشی از سری آموزشهای مهارتهای بالینی زایمان طبیعی  
فشار خون بارداری ، پیشگیری و درمان
کنترل خونریزی های  پس از زایمان
دیستوشی های زایمانی
تشخیص و کنترل دیسترس های جنینی - بخش یک
تشخیص و کنترل دیسترس های جنینی - بخش دو


یکسان سازی فرم های بلوک زایمان 29-09-1393    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


 
دستورالعمل ثبت  آن لاين زايمانها درسال 1392                  فایل یک                    فایل دو