برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

واحد مامایی

 

آیین نامه  استاندارد دفاتر کار مامایی 1397  
.............................................................................................

گزارش کشوری ارزیابی اجرای دستوالعمل برقراری پوست با پوست مادر و نوزاد پس از تولد 1397

..............................................................................................
گزارش برگزاری دوره اول کارگاههای مهارت آموزی زایمان طبیعی 1397

کارگاه توانمند سازی و مهارت آموزش "ECG" برای پرسنل مامایی مراکز تابعه استان 1397
..............................................................................................

مطالب ارائه شده در کارگاه عفونت های بارداری 1397:  

crs

HPV

Prenatal HIV,HBV

torch 3

torch

UTI

پوست پارتوم عفونتها


..............................................................................................

دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397     


پیوست های مربوطه (کلیک کنیک)

..............................................................................................

اسلایدهای آموزشی از سری آموزشهای مهارتهای بالینی زایمان طبیعی  
فشار خون بارداری ، پیشگیری و درمان
کنترل خونریزی های  پس از زایمان
دیستوشی های زایمانی
تشخیص و کنترل دیسترس های جنینی - بخش یک
تشخیص و کنترل دیسترس های جنینی - بخش دو


یکسان سازی فرم های بلوک زایمان 29-09-1393    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


 
دستورالعمل ثبت  آن لاين زايمانها درسال 1392                  فایل یک                    فایل دو