لینکها
 
  پزشک خانواده وسیستم ارجاع

آدرس سایت اینترنتی پزشک خانواده دانشگاه            http://fpqa.tbzmed.ac.ir/

سند تبادل اطلاعات الکترونیک نظام ارجاع (سنا) بین سطح یک و سطوح 2 و 3 ارائه خدمات 1395-09-24

فایل های پیوست مربوطه

...........................................................

دستورالعمل نظام ارجاع بيماران تحت پوشش بيمه روستايي

پمفلت هاي شرايط پذيرش بيماران بادفترچه روستايي

 

 

استاندارد شماره 1

استاندارد شماره 2

استاندارد شماره 3

جدول راهنمای طراحی معماری درمانگاهها

شیوه نامه اجرایی سطح 2و 3 برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع

دستورالعمل برنامه « پزشك خانواده و نظام ارجاع » در مناطق شهري نسخه  02

پمفلت آموزشی :    شماره 1          شماره  2
                           

نوشته شده توسط   مهندس ابهری - معاونت درمان
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  
 
 پیوندها