برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

نظام پرداخت

يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:2250
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:756
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:765
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید:1351
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید:1481

دریافت نسخه دوم نرم افزار سوبسید

شنبه دهم اسفند 1392
تعداد بازدید:2561

راهنمای نرم افزار سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2195

چک لیست محاسبه مبلغ سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2058

جدول ضرایب کارانه

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:4864

نرم افزار سوبسید پزشکان متخصص شهرستانها

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2267

دریافت فایل دستورالعمل اجرائي طرح نظام نوين اداره امور بيمارستانهاي كشور

پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392
تعداد بازدید:8286