برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

نظام پرداخت

يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:2222
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:751
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:761
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید:1343
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید:1466

دریافت نسخه دوم نرم افزار سوبسید

شنبه دهم اسفند 1392
تعداد بازدید:2560

راهنمای نرم افزار سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2194

چک لیست محاسبه مبلغ سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2055

جدول ضرایب کارانه

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:4847

نرم افزار سوبسید پزشکان متخصص شهرستانها

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2266

دریافت فایل دستورالعمل اجرائي طرح نظام نوين اداره امور بيمارستانهاي كشور

پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392
تعداد بازدید:8117