برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

نظام پرداخت

يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:2268
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:757
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:768
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید:1358
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید:1486

دریافت نسخه دوم نرم افزار سوبسید

شنبه دهم اسفند 1392
تعداد بازدید:2563

راهنمای نرم افزار سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2197

چک لیست محاسبه مبلغ سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2059

جدول ضرایب کارانه

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:4880

نرم افزار سوبسید پزشکان متخصص شهرستانها

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2268

دریافت فایل دستورالعمل اجرائي طرح نظام نوين اداره امور بيمارستانهاي كشور

پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392
تعداد بازدید:8345