برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

نظام پرداخت

يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:2140
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:748
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید:756
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید:1315
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید:1425

دریافت نسخه دوم نرم افزار سوبسید

شنبه دهم اسفند 1392
تعداد بازدید:2557

راهنمای نرم افزار سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2190

چک لیست محاسبه مبلغ سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2048

جدول ضرایب کارانه

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:4797

نرم افزار سوبسید پزشکان متخصص شهرستانها

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید:2261

دریافت فایل دستورالعمل اجرائي طرح نظام نوين اداره امور بيمارستانهاي كشور

پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392
تعداد بازدید:7739