.
 
  امروز
پنجشنبه
مهر 1397
26
قمری:08 صفر 1440

میلادی:18 اکتبر 2018
 
 نظام پرداخت
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 1971
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 1254
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 765
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 672
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 744
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 753
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید: 1285
پنجشنبه بیست و ششم فروردين 1395
تعداد بازدید: 1363

دریافت نسخه دوم نرم افزار سوبسید

شنبه دهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 2553

راهنمای نرم افزار سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید: 2186

چک لیست محاسبه مبلغ سوبسید

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید: 2045

جدول ضرایب کارانه

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید: 4731

نرم افزار سوبسید پزشکان متخصص شهرستانها

يکشنبه یکم دي 1392
تعداد بازدید: 2255

دریافت فایل دستورالعمل اجرائي طرح نظام نوين اداره امور بيمارستانهاي كشور

پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392
تعداد بازدید: 7350
آرشیو
 
  نظام پرداخت

 
 اتوماسيون اداري
 
اوقات شرعی