برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
همه نماهنگ ها
10:34
2 ماه قبل

آموزش اعتبار بخشی تجهیزات پزشکی جلسه 3

31 بازدید
07:36
2 ماه قبل

آموزش اعتبار بخشی تجهیزات پزشکی جلسه 2

17 بازدید
09:36
3 ماه قبل

آموزش اعتبار بخشی تجهیزات پزشکی

19 بازدید
05:45
3 ماه قبل

آموزش اعلام وصول تجهیزات پزشکی

25 بازدید
11:34
4 ماه قبل

آموزش نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی

29 بازدید
10:10
4 ماه قبل

کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

15 بازدید
11:42
4 ماه قبل

آموزش فرایند اسقاط تجهیزات پزشکی

40 بازدید
10:02
5 ماه قبل

تامین ( خرید ) تجهبزات پزشکی - نیازسنجی ، اولویت سنجی و نحوه ارسال گزارش خرید تجهیزات پزشکی

11 بازدید
15:48
5 ماه قبل

آموزش تامین تجهیزات پزشکی

38 بازدید
05:58
5 ماه قبل

آموزش نرم افزار - تنظیمات کاربری

39 بازدید
06:20
6 ماه قبل

آموزش نرم افزار - اسقاط کالا

35 بازدید
06:17
6 ماه قبل

آموزش نرم افزار - نگهداری پیشگیرانه

10 بازدید
04:47
6 ماه قبل

آموزش نرم افزار - کنترل کیفی

11 بازدید
05:25
6 ماه قبل

آموزش نرم افزار - تعمیرات

12 بازدید
05:08
6 ماه قبل

آموزش نرم افزار - شناسنامه تجهیزات پزشکی

35 بازدید
06:10
6 ماه قبل

آموزش نرم افزار - ساختار سازمانی

14 بازدید