برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
همه نماهنگ ها
10:34
4 ماه قبل

آموزش اعتبار بخشی تجهیزات پزشکی جلسه 3

68 بازدید
07:36
4 ماه قبل

آموزش اعتبار بخشی تجهیزات پزشکی جلسه 2

33 بازدید
09:36
5 ماه قبل

آموزش اعتبار بخشی تجهیزات پزشکی

37 بازدید
05:45
5 ماه قبل

آموزش اعلام وصول تجهیزات پزشکی

43 بازدید
11:34
6 ماه قبل

آموزش نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی

56 بازدید
10:10
6 ماه قبل

کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

25 بازدید
11:42
7 ماه قبل

آموزش فرایند اسقاط تجهیزات پزشکی

85 بازدید
10:02
7 ماه قبل

تامین ( خرید ) تجهبزات پزشکی - نیازسنجی ، اولویت سنجی و نحوه ارسال گزارش خرید تجهیزات پزشکی

22 بازدید
15:48
7 ماه قبل

آموزش تامین تجهیزات پزشکی

70 بازدید
05:58
7 ماه قبل

آموزش نرم افزار - تنظیمات کاربری

53 بازدید
06:20
8 ماه قبل

آموزش نرم افزار - اسقاط کالا

52 بازدید
06:17
8 ماه قبل

آموزش نرم افزار - نگهداری پیشگیرانه

23 بازدید
04:47
8 ماه قبل

آموزش نرم افزار - کنترل کیفی

20 بازدید
05:25
8 ماه قبل

آموزش نرم افزار - تعمیرات

20 بازدید
05:08
8 ماه قبل

آموزش نرم افزار - شناسنامه تجهیزات پزشکی

53 بازدید
06:10
8 ماه قبل

آموزش نرم افزار - ساختار سازمانی

26 بازدید