برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت و آموزش

مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت

سـرپـرست اداره نگهـداشت تجهیزات پزشکی


 
اهم اهداف و وظایف:
  1. نظارت بر خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مستقر در مراکز تابعه
  2. بازدید از مراکز درمانی و بررسی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی
  3. نظارت بر انجام آزمون های کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
  4. نظارت بر  نرم افزار شناسنامه مدیریت تجهیزات پزشکی 
  5. کارشناسی اسقاط ( جایگزینی )  و جابجایی تجهیزات پزشکی