برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معاونت درمان

ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد  1397/11/01

مطالب/ ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد 1397/11/01

                           
      ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد  1397/11/01 ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد 1397/11/01
سه شنبه 2 بهمن 1397
برگزاری جلسه بازنگری برنامه چهارساله استراتژیک "sp" دانشگاه در حیطه معاونت درمان  1397

مطالب/ برگزاری جلسه بازنگری برنامه چهارساله استراتژیک "sp" دانشگاه در حیطه معاونت درمان 1397

                           
      برگزاری جلسه بازنگری برنامه چهارساله استراتژیک "sp" دانشگاه در حیطه معاونت درمان  1397 برگزاری جلسه بازنگری برنامه چهارساله استراتژیک "sp" دانشگاه در حیطه معاونت درمان 1397
دوشنبه 11 تير 1397
آغاز به کار "میز خدمت" در ستاد معاونت درمان دانشگاه

مطالب/ آغاز به کار "میز خدمت" در ستاد معاونت درمان دانشگاه

                           
      آغاز به کار "میز خدمت" در ستاد معاونت درمان دانشگاه آغاز به کار "میز خدمت" در ستاد معاونت درمان دانشگاه
شنبه 2 تير 1397
برگزاری سومین جلسه هماهنگی شورای درمان استان 1397

مطالب/ برگزاری سومین جلسه هماهنگی شورای درمان استان 1397

                           
      برگزاری سومین جلسه هماهنگی شورای درمان استان 1397 برگزاری سومین جلسه هماهنگی شورای درمان استان 1397
سه شنبه 1 خرداد 1397
دوره آموزشی اخلاق حرفه ای

مطالب/ دوره آموزشی اخلاق حرفه ای

                           
      دوره آموزشی اخلاق حرفه ای دوره آموزشی اخلاق حرفه ای
يکشنبه 26 فروردين 1397
کتابجه آشنایی با مراکز مراقبت در منزل 1397

مطالب/ کتابجه آشنایی با مراکز مراقبت در منزل 1397

                           
      کتابجه آشنایی با مراکز مراقبت در منزل 1397 کتابجه آشنایی با مراکز مراقبت در منزل 1397
دوشنبه 20 فروردين 1397
دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی

مطالب/ دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی

                           
      دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
سه شنبه 7 فروردين 1397
مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته

مطالب/ مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته

                           
      مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته
سه شنبه 7 فروردين 1397
مراسم بازنشستگی جناب آقای محمد حسین عطار جعفری کارشناس امور پرتو پزشکی معاونت درمان دانشگاه

مطالب/ مراسم بازنشستگی جناب آقای محمد حسین عطار جعفری کارشناس امور پرتو پزشکی معاونت درمان دانشگاه

                           
      مراسم بازنشستگی جناب آقای محمد حسین عطار جعفری کارشناس امور پرتو پزشکی معاونت درمان دانشگاه مراسم بازنشستگی جناب آقای محمد حسین عطار جعفری کارشناس امور پرتو پزشکی معاونت درمان دانشگاه
چهارشنبه 31 شهريور 1395
آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني

مطالب/ آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني

                           
      آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني مدارک لازم براي صدورپروانه دائم

استانداردهاي موسسات پزشکي - بخش يک

راهنماي متقاضيان تاسيس موسسات پزشکي وپيراپزشکي

بسته استاندارد درخواست موافقت اصولي (کل بسته) : حقيقي A شرکت B خيريه C تعاوني D

بسته استاندارد درخواست بهره برداري

راهنماي متقاضيان تاسيس ( نسخه موافقت اصولي)سه شنبه 17 اسفند 1389