برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

حاکمیت بالینی

یکصدو چهل و پنجمین و یکصدو چهل و ششمین شماره خبرنامه مراقبت بیماریهای واگیر

یکصدو چهل و پنجمین و یکصدو چهل و ششمین شماره خبرنامه مراقبت بیماریهای واگیر
دوشنبه بیستم خرداد 1398
تعداد بازدید:6

استاندارد خرید راهبردی بیمه ای دستورالعمل تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم

ابلاغ استاندارد خرید راهبردی بیمه ای دستورالعمل تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم
يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید:18

دستورالعمل جامع اعزام بین مراکز درمانی

دستورالعملهای اعزام بین مراکز درمانی
يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید:51

دستورالعمل اجرایی تائید مرگ مغزی 1397

دستورالعمل اجرایی تائید مرگ مغزی 1397
پنجشنبه شانزدهم اسفند 1397
تعداد بازدید:55

بازنگری چک لیست بازرسی قبل و بعد از بروز حوادث شیمیایی و تدوین راهنمای متناظر

بازنگری چک لیست بازرسی قبل و بعد از بروز حوادث شیمیایی و تدوین راهنمای متناظر
سه شنبه چهاردهم اسفند 1397
تعداد بازدید:42

نمونه برداری آزمایشگاهی و کنترل عفونت 1397

نمونه برداری آزمایشگاهی و کنترل عفونت 1397
يکشنبه دوازدهم اسفند 1397
تعداد بازدید:119

استانداردهای استریلیزاسیون مراکز درمانی 1397

استانداردهای استریلیزاسیون مراکز درمانی 1397
يکشنبه دوازدهم اسفند 1397
تعداد بازدید:105

کارگاه آموزشی عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی 1397

کارگاه آموزشی عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی 1397
سه شنبه شانزدهم بهمن 1397
تعداد بازدید:124

ویرایش جدید کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل 1397/09/18

ویرایش جدید کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل 1397/09/18
يکشنبه دوم دي 1397
تعداد بازدید:211

ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397

ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397
پنجشنبه بیست و نهم آذر 1397
تعداد بازدید:41

فرم ارزیابی تغذیه کودکان و نوجوانان 1397

فرم ارزیابی تغذیه کودکان و نوجوانان 1397
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397
تعداد بازدید:72

پکیج ویژه متخصصین مشمول ضریب کا 1397

پکیج ویژه متخصصین مشمول ضریب کا 1397
پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1397
تعداد بازدید:152

مطالب آموزشی مربوط به دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه 1397

سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران اهمیت نیاز به انجام برنامه استواردشیپ آنتی بیوتیک ها در ایران Antibiotic Stwardship ANTIBOTIC STEWARDSHIP2
شنبه نوزدهم آبان 1397
تعداد بازدید:160

خودارزیابی بهداشت دست 2010 - 1397/07/15

خودارزیابی بهداشت دست 2010 - 1397/07/15
پنجشنبه نوزدهم مهر 1397
تعداد بازدید:108

ابلاغ و اجرای سند نهایی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماریها 1397

ابلاغ و اجرای سند نهایی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماریها 1397
چهارشنبه هیجدهم مهر 1397
تعداد بازدید:60

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول 1397

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول 1397
سه شنبه هفدهم مهر 1397
تعداد بازدید:442

مستندات اعلام نظر سازمان حفظ محیط زیست در خصوص پسماندهای عفونی 1397/04/16

مستندات اعلام نظر سازمان حفظ محیط زیست در خصوص پسماندهای عفونی 1397/04/16
چهارشنبه چهاردهم شهريور 1397
تعداد بازدید:111

دستورالعمل اجساد مجهول الهویه 1397/06/06

دستورالعمل اجساد مجهول الهویه 1397/06/06
سه شنبه سیزدهم شهريور 1397
تعداد بازدید:189

تب خونریزی دهنده کریمه کونگو CCHF

تب خونریزی دهنده کریمه کونگو CCHF
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:184

سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران 1397

مکاتبه ابلاغ تولیت آنتی بیوتیک"، "مکاتبه کنترل مصرف سرپایی آنتی بیوتیک"، " سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران"، "مکاتبه دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک" و " فرم های تجویز منطقی آنتی بیوتیک
سه شنبه یکم خرداد 1397
تعداد بازدید:495