برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با وقایع ناخواسته

مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته

مطالب/ مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته

                           
      مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته مکاتبه وزارت و شیوه نامه وقوع وقایع ناخواسته
سه شنبه 7 فروردين 1397
رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران

مطالب/ رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران

                           
      رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران
دوشنبه 25 مرداد 1395