برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معاونت درمان تبریز

تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی - سال 1400

صفحات/ تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی - سال 1400

                           
      تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی - سال 1400
يکشنبه 29 فروردين 1400
 تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی - سال 1399 

صفحات/ تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی - سال 1399 

                           
       تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی - سال 1399 
يکشنبه 29 فروردين 1400
دستورالعملهای بالینی وزارت سال 1400- استاندارد ایمونوهیستوشیمی

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت سال 1400- استاندارد ایمونوهیستوشیمی

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت سال 1400- استاندارد ایمونوهیستوشیمی ....
دوشنبه 23 فروردين 1400