برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آنژیوپلاستی

استانداردهای ابلاغی خدمات آنژیوپلاستی

مطالب/ استانداردهای ابلاغی خدمات آنژیوپلاستی

                           
      استانداردهای ابلاغی خدمات آنژیوپلاستی استانداردهای ابلاغی خدمات آنژیوپلاستی
شنبه 11 آبان 1398
راهنماهای بالینی - استانداردهای قلب و عروق

مطالب/ راهنماهای بالینی - استانداردهای قلب و عروق

                           
      راهنماهای بالینی - استانداردهای قلب و عروق شناسنامه و استاندارد خدمت اکوکاردیوگرافی از راه مری ، شناسنامه و استاندارد خدمت آنژیوپلاستی انتگرید ، شناسنامه و استاندارد خدمت آنژیوپلاستی رتروگرید ، شناسنامه و استاندارد خدمت آنژیوپلاستی رتروگرید از طریق عروق دست یا پدال
يکشنبه 22 اسفند 1395
اخذ رضایت انجام آنژیوپلاستی اولیه در بیمار سکته حاد قلبی

مطالب/ اخذ رضایت انجام آنژیوپلاستی اولیه در بیمار سکته حاد قلبی

                           
      اخذ رضایت انجام آنژیوپلاستی اولیه در بیمار سکته حاد قلبی .
يکشنبه 16 خرداد 1395