برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه پزشکی تبریز

صورتجلسه کمیته علمی دانشگاه پزشکی

مطالب/ صورتجلسه کمیته علمی دانشگاه پزشکی

                           
      صورتجلسه کمیته علمی دانشگاه پزشکی صورتجلسه کمیته علمی کووید،  موارد خفیف و متوسط بیماری کووید- 19...
شنبه 15 آذر 1399