برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

برچسب شده با اکوکاردیوگرافی

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی 1397

مطالب/ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی 1397

                           
      استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی 1397 استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی 1397
يکشنبه 11 آذر 1397
راهنماهای بالینی - استانداردهای قلب و عروق

مطالب/ راهنماهای بالینی - استانداردهای قلب و عروق

                           
      راهنماهای بالینی - استانداردهای قلب و عروق شناسنامه و استاندارد خدمت اکوکاردیوگرافی از راه مری ، شناسنامه و استاندارد خدمت آنژیوپلاستی انتگرید ، شناسنامه و استاندارد خدمت آنژیوپلاستی رتروگرید ، شناسنامه و استاندارد خدمت آنژیوپلاستی رتروگرید از طریق عروق دست یا پدال
يکشنبه 22 اسفند 1395
استاندارد اکوکاردیو گرافی از راه مری

مطالب/ استاندارد اکوکاردیو گرافی از راه مری

                           
      استاندارد اکوکاردیو گرافی از راه مری .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395