برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سونوگرافی داپلر

سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال

مطالب/ سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال

                           
      سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال
چهارشنبه 20 تير 1397