برچسب شده با

برچسب شده با معاون درمان تبریز

انتصاب جناب آقای دکتر جواد احمدیان بعنوان معاون درمان

مطالب/ انتصاب جناب آقای دکتر جواد احمدیان بعنوان معاون درمان

                           
      انتصاب جناب آقای دکتر جواد احمدیان بعنوان معاون درمان خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ....
يکشنبه 9 آبان 1400
معرفی معاون محترم درمان دانشگاه

صفحات/ معرفی معاون محترم درمان دانشگاه

                           
      معرفی معاون محترم درمان دانشگاه
دوشنبه 31 خرداد 1400
مجلس ترحیم والده گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ مجلس ترحیم والده گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      مجلس ترحیم والده گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجلس ترحیم والده گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 26 مهر 1396
مراسم تشییع و شام غریبان والده گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ مراسم تشییع و شام غریبان والده گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      مراسم تشییع و شام غریبان والده گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراسم تشییع و شام غریبان والده گرامی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوشنبه 24 مهر 1396