برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتبار بخشی

پرسش و پاسخ اعتبار بخشی

صفحات/ پرسش و پاسخ اعتبار بخشی

                           
      پرسش و پاسخ اعتبار بخشی
دوشنبه 28 مرداد 1398
جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری

مطالب/ جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری

                           
      جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری
يکشنبه 16 دي 1397
انتصاب آقای دکتر محمدرضا شیخ بعنوان مدیر نظارت اعتبار بخشی و صدور پروانه

مطالب/ انتصاب آقای دکتر محمدرضا شیخ بعنوان مدیر نظارت اعتبار بخشی و صدور پروانه

                           
      انتصاب آقای دکتر محمدرضا شیخ بعنوان مدیر نظارت اعتبار بخشی و صدور پروانه انتصاب آقای دکتر محمدرضا شیخ بعنوان مدیر نظارت اعتبار بخشی و صدور پروانه
يکشنبه 23 ارديبهشت 1397
فایلهای ارائه شده در همایش یکروزه اعتباربخشی مورخ 25/10/1395

مطالب/ فایلهای ارائه شده در همایش یکروزه اعتباربخشی مورخ 25/10/1395

                           
      فایلهای ارائه شده در همایش یکروزه اعتباربخشی مورخ 25/10/1395 فایلهای ارائه شده در همایش یکروزه اعتباربخشی مورخ 25/10/1395
يکشنبه 26 دي 1395
دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395

مطالب/ دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395

                           
      دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395 دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395
يکشنبه 24 مرداد 1395
قرار دادن گواهینامه های جدید در معرض دید مراجعه کنندگان و حذف گواهینامه های قبلی بیمارستان

مطالب/ قرار دادن گواهینامه های جدید در معرض دید مراجعه کنندگان و حذف گواهینامه های قبلی بیمارستان

                           
      قرار دادن گواهینامه های جدید در معرض دید مراجعه کنندگان و حذف گواهینامه های قبلی بیمارستان .
پنجشنبه 19 فروردين 1395
جلسه مشترک تیم اعتبار بخشی دانشگاه با سرپرست دفتر اعتبار بخشی وزارت و مسئولین معاونت درمان در تبریز

مطالب/ جلسه مشترک تیم اعتبار بخشی دانشگاه با سرپرست دفتر اعتبار بخشی وزارت و مسئولین معاونت درمان در تبریز

                           
      جلسه مشترک تیم اعتبار بخشی دانشگاه با سرپرست دفتر اعتبار بخشی وزارت و مسئولین معاونت درمان در تبریز جلسه مشترک تیم اعتبار بخشی دانشگاه با سرپرست دفتر اعتبار بخشی وزارت و مسئولین معاونت درمان در تبریز
دوشنبه 26 مرداد 1394
 فرمهای خود ارزیابی اعتبار بخشی

مطالب/ فرمهای خود ارزیابی اعتبار بخشی

                           
       فرمهای خود ارزیابی اعتبار بخشی فرمهای خود ارزیابی اعتبار بخشی

پنجشنبه 21 شهريور 1392