برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ اعتبار بخشی

صفحات/ پرسش و پاسخ اعتبار بخشی

                           
      پرسش و پاسخ اعتبار بخشی
دوشنبه 28 مرداد 1398
از مرورگرهای Mozilla Firefox یا Google Chrome  استفاده نمائید

صفحات/ از مرورگرهای Mozilla Firefox یا Google Chrome استفاده نمائید

                           
      از مرورگرهای Mozilla Firefox یا Google Chrome  استفاده نمائید
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393
پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها

صفحات/ پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها

                           
      پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها
سه شنبه 3 ارديبهشت 1392