برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتباربخشی بیمارستان

فايل اصلي استانداردهاي اعتباربخشي -ويرايش سوم- ١٣٩٥

مطالب/ فايل اصلي استانداردهاي اعتباربخشي -ويرايش سوم- ١٣٩٥

                           
      فايل اصلي استانداردهاي اعتباربخشي -ويرايش سوم- ١٣٩٥ فايل اصلي استانداردهاي اعتباربخشي -ويرايش سوم- ١٣٩٥
دوشنبه 17 آبان 1395
گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی عجب شیر - 1395

مطالب/ گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی عجب شیر - 1395

                           
      گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی عجب شیر - 1395 گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی عجب شیر - 1395
چهارشنبه 23 تير 1395
گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان باقرالعلوم اهــــــــر - 1395

مطالب/ گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان باقرالعلوم اهــــــــر - 1395

                           
      گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان باقرالعلوم اهــــــــر - 1395 گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان باقرالعلوم اهــــــــر - 1395
چهارشنبه 23 تير 1395
گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان 522 ارتش تبریز - 1395

مطالب/ گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان 522 ارتش تبریز - 1395

                           
      گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان 522 ارتش تبریز - 1395 گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان 522 ارتش تبریز - 1395
چهارشنبه 23 تير 1395
گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان الغدیر تبریز - 1395

مطالب/ گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان الغدیر تبریز - 1395

                           
      گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان الغدیر تبریز - 1395 گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان الغدیر تبریز - 1395
سه شنبه 22 تير 1395
گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان و بخش های مراقبت ویژه در سال 1395

مطالب/ گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان و بخش های مراقبت ویژه در سال 1395

                           
      گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان و بخش های مراقبت ویژه در سال 1395 .
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
قرار دادن گواهینامه های جدید در معرض دید مراجعه کنندگان و حذف گواهینامه های قبلی بیمارستان

مطالب/ قرار دادن گواهینامه های جدید در معرض دید مراجعه کنندگان و حذف گواهینامه های قبلی بیمارستان

                           
      قرار دادن گواهینامه های جدید در معرض دید مراجعه کنندگان و حذف گواهینامه های قبلی بیمارستان .
پنجشنبه 19 فروردين 1395
راهنماي ارزشيابي آموزشي و پژوهشي بيمارستان‌هاي آموزشي

مطالب/ راهنماي ارزشيابي آموزشي و پژوهشي بيمارستان‌هاي آموزشي

                           
      راهنماي ارزشيابي آموزشي و پژوهشي بيمارستان‌هاي آموزشي .
سه شنبه 1 دي 1394
 تمديد اعتبار گواهينامه هاي اعتبار بخشي

مطالب/ تمديد اعتبار گواهينامه هاي اعتبار بخشي

                           
       تمديد اعتبار گواهينامه هاي اعتبار بخشي .
چهارشنبه 4 آذر 1394
تمديد اعتبار گواهينامه هاي اعتبار بخشي

مطالب/ تمديد اعتبار گواهينامه هاي اعتبار بخشي

                           
      تمديد اعتبار گواهينامه هاي اعتبار بخشي .
چهارشنبه 4 آذر 1394