برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کسب رتبه برترین

مطالب/ کسب رتبه برترین

                           
      کسب رتبه برترین سرکار خانم مه ناز نعیمی : مسئول محترم مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 6 اسفند 1399
پروتکل اکسیژن درمانی

مطالب/ پروتکل اکسیژن درمانی

                           
      پروتکل اکسیژن درمانی ...
چهارشنبه 19 آذر 1399
پوشش بیمه ای ویزیت متخصصین طب سنتی ایرانی به مدت یکسال - مراکزغیردانشگاهی  و سازمانهای بیمه گر

مطالب/ پوشش بیمه ای ویزیت متخصصین طب سنتی ایرانی به مدت یکسال - مراکزغیردانشگاهی و سازمانهای بیمه گر

                           
      پوشش بیمه ای ویزیت متخصصین طب سنتی ایرانی به مدت یکسال - مراکزغیردانشگاهی  و سازمانهای بیمه گر پوشش بیمه ای ویزیت متخصصین طب سنتی ایرانی به مدت یکسال - مراکزغیردانشگاهی و سازمانهای بیمه گر
شنبه 14 دي 1398
نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

مطالب/ نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

                           
      نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی
سه شنبه 30 مهر 1398
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان تجهیزات پزشکی

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان تجهیزات پزشکی

                           
      برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان تجهیزات پزشکی برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان تجهیزات پزشکی

شنبه 19 مرداد 1398
ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد  1397/11/01

مطالب/ ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد 1397/11/01

                           
      ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد  1397/11/01 ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد 1397/11/01
سه شنبه 2 بهمن 1397
مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397

مطالب/ مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397

                           
      مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397 مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397
شنبه 17 آذر 1397
نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10

مطالب/ نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10

                           
      نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10 نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10
يکشنبه 11 شهريور 1397
ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29

مطالب/ ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29

                           
      ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29 ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29
سه شنبه 29 خرداد 1397
نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94

مطالب/ نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94

                           
      نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94 نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94
دوشنبه 12 مرداد 1394