برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پروتکل اکسیژن درمانی

مطالب/ پروتکل اکسیژن درمانی

                           
      پروتکل اکسیژن درمانی ...
چهارشنبه 19 آذر 1399
پوشش بیمه ای ویزیت متخصصین طب سنتی ایرانی به مدت یکسال - مراکزغیردانشگاهی  و سازمانهای بیمه گر

مطالب/ پوشش بیمه ای ویزیت متخصصین طب سنتی ایرانی به مدت یکسال - مراکزغیردانشگاهی و سازمانهای بیمه گر

                           
      پوشش بیمه ای ویزیت متخصصین طب سنتی ایرانی به مدت یکسال - مراکزغیردانشگاهی  و سازمانهای بیمه گر پوشش بیمه ای ویزیت متخصصین طب سنتی ایرانی به مدت یکسال - مراکزغیردانشگاهی و سازمانهای بیمه گر
شنبه 14 دي 1398
نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

مطالب/ نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

                           
      نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی
سه شنبه 30 مهر 1398
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان تجهیزات پزشکی

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان تجهیزات پزشکی

                           
      برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان تجهیزات پزشکی برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان تجهیزات پزشکی

شنبه 19 مرداد 1398
ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد  1397/11/01

مطالب/ ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد 1397/11/01

                           
      ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد  1397/11/01 ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد 1397/11/01
سه شنبه 2 بهمن 1397
مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397

مطالب/ مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397

                           
      مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397 مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397
شنبه 17 آذر 1397
نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10

مطالب/ نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10

                           
      نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10 نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10
يکشنبه 11 شهريور 1397
ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29

مطالب/ ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29

                           
      ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29 ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29
سه شنبه 29 خرداد 1397
نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94

مطالب/ نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94

                           
      نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94 نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94
دوشنبه 12 مرداد 1394
آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني

مطالب/ آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني

                           
      آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني مدارک لازم براي صدورپروانه دائم

استانداردهاي موسسات پزشکي - بخش يک

راهنماي متقاضيان تاسيس موسسات پزشکي وپيراپزشکي

بسته استاندارد درخواست موافقت اصولي (کل بسته) : حقيقي A شرکت B خيريه C تعاوني D

بسته استاندارد درخواست بهره برداري

راهنماي متقاضيان تاسيس ( نسخه موافقت اصولي)سه شنبه 17 اسفند 1389