برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد  1397/11/01

مطالب/ ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد 1397/11/01

                           
      ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد  1397/11/01 ظرفیتهای موجود مراکز درمان سوء مصرف مواد 1397/11/01
سه شنبه 2 بهمن 1397
مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397

مطالب/ مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397

                           
      مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397 مسابقه خاطره نویسی پرستاران 1397
شنبه 17 آذر 1397
نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10

مطالب/ نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10

                           
      نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10 نخستین جشنواره ملی تجارب بیمارستانی 1397/06/10
يکشنبه 11 شهريور 1397
ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29

مطالب/ ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29

                           
      ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29 ترخیص اولین بیمار پیوندقلبی موفق ، تیم پیوند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/03/29
سه شنبه 29 خرداد 1397
 لینکهای دایره ای

محتوا/ لینکهای دایره ای

                           
       لینکهای دایره ای
چهارشنبه 23 خرداد 1397
دسترسی های سریع

محتوا/ دسترسی های سریع

                           
      دسترسی های سریع
چهارشنبه 23 خرداد 1397
نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94

مطالب/ نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94

                           
      نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94 نرم افزار مالي برنامه تحول سلامت-مرداد94
دوشنبه 12 مرداد 1394
مدیردرمان

صفحات/ مدیردرمان

                           
      مدیردرمان
چهارشنبه 5 مرداد 1390
آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني

مطالب/ آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني

                           
      آئيننامه ها ، قوانين ومقررات مراکزدرماني مدارک لازم براي صدورپروانه دائم

استانداردهاي موسسات پزشکي - بخش يک

راهنماي متقاضيان تاسيس موسسات پزشکي وپيراپزشکي

بسته استاندارد درخواست موافقت اصولي (کل بسته) : حقيقي A شرکت B خيريه C تعاوني D

بسته استاندارد درخواست بهره برداري

راهنماي متقاضيان تاسيس ( نسخه موافقت اصولي)سه شنبه 17 اسفند 1389
صفحه ماژول ها

صفحات/ صفحه ماژول ها

                           
      صفحه ماژول ها
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387