برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با روز جهانی دیابت

برگزاري مراسم روز جهاني ديابت 23 ابان سال 94 (14 نوامبر) در بيمارستان استاد عالی نسب

مطالب/ برگزاري مراسم روز جهاني ديابت 23 ابان سال 94 (14 نوامبر) در بيمارستان استاد عالی نسب

                           
      برگزاري مراسم روز جهاني ديابت 23 ابان سال 94 (14 نوامبر) در بيمارستان استاد عالی نسب .
شنبه 7 آذر 1394
برگزاري مراسم  روز جهاني ديابت 23 ابان سال 94 (14 نوامبر) در بيمارستان شهيد محلاتي

مطالب/ برگزاري مراسم روز جهاني ديابت 23 ابان سال 94 (14 نوامبر) در بيمارستان شهيد محلاتي

                           
      برگزاري مراسم  روز جهاني ديابت 23 ابان سال 94 (14 نوامبر) در بيمارستان شهيد محلاتي .
سه شنبه 3 آذر 1394