برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تجهیزات پزشکی

ایمنی عمومی و الکتریکی تجهیزات پزشکی 2

مطالب/ ایمنی عمومی و الکتریکی تجهیزات پزشکی 2

                           
      ایمنی عمومی و الکتریکی تجهیزات پزشکی 2 ایمنی عمومی و الکتریکی تجهیزات پزشکی 2
سه شنبه 15 اسفند 1396
آشنایی با ضوابط خدمات پس از فروش

مطالب/ آشنایی با ضوابط خدمات پس از فروش

                           
      آشنایی با ضوابط خدمات پس از فروش آشنایی با ضوابط خدمات پس از فروش
سه شنبه 15 اسفند 1396
استاندارد های تجهیزات پزشکی

مطالب/ استاندارد های تجهیزات پزشکی

                           
      استاندارد های تجهیزات پزشکی استاندارد های تجهیزات پزشکی
سه شنبه 15 اسفند 1396
برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 13 اسفند 1396
برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

                           
      برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
يکشنبه 13 اسفند 1396
برگزاری  دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان

                           
      برگزاری  دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان
يکشنبه 13 اسفند 1396
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی

مطالب/ دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی

                           
      دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی
شنبه 30 ارديبهشت 1396
استاندارد_تجهیزات_اورژانس

مطالب/ استاندارد_تجهیزات_اورژانس

                           
      استاندارد_تجهیزات_اورژانس استاندارد_تجهیزات_اورژانس
يکشنبه 22 اسفند 1395
دستورالعمل تعویض تجهیزات داخل عروقی

مطالب/ دستورالعمل تعویض تجهیزات داخل عروقی

                           
      دستورالعمل تعویض تجهیزات داخل عروقی .
چهارشنبه 26 اسفند 1394
ممنوعیت خرید خارج از شبکه توزیع تجهیزات پزشکی

مطالب/ ممنوعیت خرید خارج از شبکه توزیع تجهیزات پزشکی

                           
      ممنوعیت خرید خارج از شبکه توزیع تجهیزات پزشکی ممنوعیت خرید خارج از شبکه توزیع تجهیزات پزشکی
پنجشنبه 3 مرداد 1392