برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با طرح نيروي انساني

اطلاعيه ثبت نام مشمولين طرح نيروي انساني رشته هاي اختياري واجباري درمهرماه 1393

مطالب/ اطلاعيه ثبت نام مشمولين طرح نيروي انساني رشته هاي اختياري واجباري درمهرماه 1393

                           
      اطلاعيه ثبت نام مشمولين طرح نيروي انساني رشته هاي اختياري واجباري درمهرماه 1393 اطلاعيه ثبت نام مشمولين طرح نيروي انساني رشته هاي اختياري واجباري درمهرماه 1393
سه شنبه 15 مهر 1393
فراخوان ثبت نام ازمشمولين  طرح نيروي انساني دررشته پرستاري ، مامايي ، علوم آزمايشگاهي ، راديولوژي

مطالب/ فراخوان ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني دررشته پرستاري ، مامايي ، علوم آزمايشگاهي ، راديولوژي

                           
      فراخوان ثبت نام ازمشمولين  طرح نيروي انساني دررشته پرستاري ، مامايي ، علوم آزمايشگاهي ، راديولوژي  فراخوان ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني دررشته پرستاري ، مامايي ، علوم آزمايشگاهي ، راديولوژي
چهارشنبه 5 شهريور 1393
طرح نيروي انساني .

صفحات/ طرح نيروي انساني .

                           
      طرح نيروي انساني . طرح نيروي انساني
چهارشنبه 5 شهريور 1393
ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني درده رشته اجباري

مطالب/ ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني درده رشته اجباري

                           
      ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني درده رشته اجباري ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني درده رشته اجباري
يکشنبه 15 تير 1393