برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همایش مدیریت بیمارستانی

دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

مطالب/ دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

                           
      دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی
يکشنبه 26 فروردين 1397
نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی 1396

مطالب/ نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی 1396

                           
      نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی 1396 نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی 1396
دوشنبه 19 تير 1396
هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

مطالب/ هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

                           
      هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی
دوشنبه 24 خرداد 1395