برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نظام پرستاری

کتابجه آشنایی با مراکز مراقبت در منزل 1397

مطالب/ کتابجه آشنایی با مراکز مراقبت در منزل 1397

                           
      کتابجه آشنایی با مراکز مراقبت در منزل 1397 کتابجه آشنایی با مراکز مراقبت در منزل 1397
دوشنبه 20 فروردين 1397
بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی شهدا در نخستین ساعات شروع هفته پرستار 1396/10/30

مطالب/ بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی شهدا در نخستین ساعات شروع هفته پرستار 1396/10/30

                           
      بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی شهدا در نخستین ساعات شروع هفته پرستار 1396/10/30 بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی شهدا در نخستین ساعات شروع هفته پرستار 1396/10/30
شنبه 30 دي 1396
آموزش های مداوم گروه پرستاری در سال 1396

مطالب/ آموزش های مداوم گروه پرستاری در سال 1396

                           
      آموزش های مداوم گروه پرستاری در سال 1396 آموزش های مداوم گروه پرستاری در سال 1396
سه شنبه 21 شهريور 1396
همایش پیوند اعضا - دعوتنامه مدیران خدمات پرستاری

مطالب/ همایش پیوند اعضا - دعوتنامه مدیران خدمات پرستاری

                           
      همایش پیوند اعضا - دعوتنامه مدیران خدمات پرستاری همایش پیوند اعضا - دعوتنامه مدیران خدمات پرستاری
شنبه 12 تير 1395
تعداد آرا کاندیداهای انتخابات نظام پرستاری استان

مطالب/ تعداد آرا کاندیداهای انتخابات نظام پرستاری استان

                           
      تعداد آرا کاندیداهای انتخابات نظام پرستاری استان تعداد آرا کاندیداهای انتخابات نظام پرستاری استان
دوشنبه 1 تير 1394
اطلاعيه شماره 4 انتخابات نظام پرستاری – لزوم به همراه داشتن كارت احراز هويت

مطالب/ اطلاعيه شماره 4 انتخابات نظام پرستاری – لزوم به همراه داشتن كارت احراز هويت

                           
      اطلاعيه شماره 4 انتخابات نظام پرستاری – لزوم به همراه داشتن كارت احراز هويت اطلاعيه شماره 4 انتخابات نظام پرستاری – لزوم به همراه داشتن كارت احراز هويت
چهارشنبه 27 خرداد 1394
اطلاعیه - انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی

مطالب/ اطلاعیه - انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی

                           
      اطلاعیه - انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی اطلاعیه - انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی
دوشنبه 25 خرداد 1394
اطلاعات مربوط به انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی

مطالب/ اطلاعات مربوط به انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی

                           
      اطلاعات مربوط به انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی اطلاعات مربوط به انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی
چهارشنبه 20 خرداد 1394
اطلاع رسانی برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی

مطالب/ اطلاع رسانی برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی

                           
      اطلاع رسانی برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی
يکشنبه 16 فروردين 1394
اطلاع رسانی برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی

مطالب/ اطلاع رسانی برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی

                           
      اطلاع رسانی برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری استان آذربایجانشرقی
يکشنبه 16 فروردين 1394