برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان شهدا بناب

بازدید از بخش اورژانس بیمارستانی مراکز فارابی ملکان.شهدا بناب.امام خمینی عجب شیر مورخه۹۹/۳/۱۹

مطالب/ بازدید از بخش اورژانس بیمارستانی مراکز فارابی ملکان.شهدا بناب.امام خمینی عجب شیر مورخه۹۹/۳/۱۹

                           
      بازدید از بخش اورژانس بیمارستانی مراکز فارابی ملکان.شهدا بناب.امام خمینی عجب شیر مورخه۹۹/۳/۱۹ بازدید از بخش اورژانس بیمارستانی مراکز فارابی ملکان.شهدا بناب.امام خمینی عجب شیر
مورخه۹۹/۳/۱۹

دوشنبه 26 خرداد 1399