برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آموزش بیمار

رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران

مطالب/ رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران

                           
      رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران
دوشنبه 25 مرداد 1395