برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه

کارگاه توانمند سازی و مهارت آموزش "ECG" برای پرسنل  مامایی  مراکز تابعه استان 1397

مطالب/ کارگاه توانمند سازی و مهارت آموزش "ECG" برای پرسنل مامایی مراکز تابعه استان 1397

                           
      کارگاه توانمند سازی و مهارت آموزش "ECG" برای پرسنل  مامایی  مراکز تابعه استان 1397 کارگاه توانمند سازی و مهارت آموزش "ECG" برای پرسنل مامایی مراکز تابعه استان 1397
يکشنبه 6 خرداد 1397