برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کاربرد آزمایشهای سرولوژی

جایگاه و کاربرد آزمایشهای سرولوژی در ارتباط با تشخیص بیماری کووید-19

مطالب/ جایگاه و کاربرد آزمایشهای سرولوژی در ارتباط با تشخیص بیماری کووید-19

                           
      جایگاه و کاربرد آزمایشهای سرولوژی در ارتباط با تشخیص بیماری کووید-19 جایگاه و کاربرد آزمایشهای سرولوژی در ارتباط با تشخیص بیماری کووید-19
پنجشنبه 29 خرداد 1399