برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پلاسما درمانی

"پلاسما درمانی در  کووید -19"

مطالب/ "پلاسما درمانی در کووید -19"

                           
      "پلاسما درمانی در  کووید -19" ​​​​​​​عطف مکاتبه 400/15235د مورخه 21/08/99 معاون محترم درمان وزارت متبوع، براساس نتایچ گزارش شده رئیس محترم سازمان انتقال خون ...
سه شنبه 27 آبان 1399