برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فلوچارت تشخیص درمان

نسخه نهم فلوچارت تشخیص و درمان کووید- 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

مطالب/ نسخه نهم فلوچارت تشخیص و درمان کووید- 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

                           
      نسخه نهم فلوچارت تشخیص و درمان کووید- 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری ....
شنبه 29 آذر 1399
ابلاغ نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری به انضمام راهنمای تریاژ مادر باردار در بیماری COVID-19

مطالب/ ابلاغ نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری به انضمام راهنمای تریاژ مادر باردار در بیماری COVID-19

                           
      ابلاغ نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری به انضمام راهنمای تریاژ مادر باردار در بیماری COVID-19 ابلاغ نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری به انضمام راهنمای تریاژ مادر باردار در بیماری COVID-19
پنجشنبه 6 شهريور 1399
ابلاغ نسخه سوم فلوچارت تشخیص و درمان COVID.19 در کودکان

مطالب/ ابلاغ نسخه سوم فلوچارت تشخیص و درمان COVID.19 در کودکان

                           
      ابلاغ نسخه سوم فلوچارت تشخیص و درمان COVID.19 در کودکان ابلاغ نسخه سوم فلوچارت تشخیص و درمان COVID.19 در کودکان
پنجشنبه 6 شهريور 1399
نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

مطالب/ نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

                           
      نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
دوشنبه 30 تير 1399
نسخه ششم (( فلوچارت تشخیص و درمان COVID.19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری ))1399

مطالب/ نسخه ششم (( فلوچارت تشخیص و درمان COVID.19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری ))1399

                           
      نسخه ششم (( فلوچارت تشخیص و درمان COVID.19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری ))1399 نسخه ششم (( فلوچارت تشخیص و درمان COVID.19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری ))1399
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399